🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Podvojné účtovníctvo

Našli sme 449 titulov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020

Anna Cenigová, Ceniga (2020)
Devätnáste vydanie, doplnené a aktualizované

Už devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov „účtovnícka kuchárka“, či „biblia účtovníka“. Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
21,51€

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2017)
Návody na vypracovanie Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej...

Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€

Účtovné súvzťažnosti

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
38,82€
36,10€

Zákony 2020 I/B - Účtovné zákony - úplné znenie k 1.1.2020

Poradca s.r.o. (2020)
Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky

Zborník obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva. Doplnený je zákonom o správnych poplatkoch po ostatných novelách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Dane, účtovníctvo 4/2012

Poradca s.r.o. (2012)
Vzory a prípady

Zdaňovanie príjmov FO, zákon o účtovníctve - novela, DP FO a PO za rok 2011... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,52€
4,20€

Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Katarína Máziková, , Wolters Kluwer (2016)
Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol.V jednotlivých...

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,95€
14,20€

Účtovná závierka za rok 2019

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Zákony 2016/I

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

1000 riešení 12/2012

Koniec roka v účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,34€
2,18€

Verejná správa 10/2012

Podvojné účtovníctvo v NO, Sociálne štipendium, Zvýšenie stravného od 1.9.2012, Spracovanie miezd - zmeny, Inšpekcia práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,19€
5,76€

Dane, účtovníctvo 9/2012

Obchodný majetok FO a PO, DPH pri obchodovaní v EÚ, pohľadávky ako zúčtovacie vzťahy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,52€
4,20€

Dane, účtovníctvo, odvody 9/2012

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,53€
6,07€

Účetnictví 2011

Jitka Mrkosová, Computer Press (2011)
učebnice pro střední a vyšší odborné školy... Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování...

učebnice pro střední a vyšší odborné školy... Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,42€
8,76€

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

, ANAG (2020)

Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,65€
27,57€

Dane, účtovníctvo, odvody 7-8/2017

Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové preplatky - zmeny, Zrušenie registrácie pre DPH, Posledné zdaňovacie obdobie platiteľa DPH, Letné brigády - práca na dohodu, Technické zhodnotenie majetku, Účtovné písomnosti, Účtovanie zásob... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,98€
9,28€

Účetnictví pro podnikatele

DonauMedia (2016)
Od 1. ledna 2016 dochází k velké novelizaci účetních předpisů pro vedení podvojného účetnictví pro podnikatelskou sféru....

Od 1. ledna 2016 dochází k velké novelizaci účetních předpisů pro vedení podvojného účetnictví pro podnikatelskou sféru. Publikace Účetnictví pro podnikatele přináší aktuální znění všech předpisů v přehledné úpravě a garantovaným bezplatným aktualizačním. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,50€
4,19€

Praktický průvodce podnikatele

Dagmar Halabrinová, Aprofitail (2016)
Publikace slouží především jako výukový materiál. Je psaná srozumitelnou formou a jednotlivá témata jsou vysvětlena na...

Publikace slouží především jako výukový materiál. Je psaná srozumitelnou formou a jednotlivá témata jsou vysvětlena na praktických příkladech. Kniha zároveň obsahuje řešení úkolů. Je určena především pro začátečníky v této oblasti. Čtenář se dozví... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,44€

DÚPP 15/2014

Poradca podnikateľa (2014)
Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Časopis Daňový a účtovný poradca podnikateľa je určený všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú „byť v obraze“ v daňovej a účtovnej oblasti. Nájdete v ňom všetky dôležité a hlavne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,01€
8,38€

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Hana Březinová, Wolters Kluwer (2014)
K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý...

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,63€
13,90€

Účetní závěrka za rok 2016

Publikace obsahuje: Účetní zásady, Inventarizace, Účetní knihy, Proces účetní závěrky, Účetní závěrka, Výroční zpráva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,18€
3,89€