Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Dane, účtovníctvo

Našli sme 2260 titulov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019

Anna Cenigová, Ceniga (2019)
Osemnáste vydanie, doplnené a aktualizované k 1.1.2019

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
19,87€

Mzdy profesionálne

Iveta Matlovičová, Wolters Kluwer (2019)
2. rozšírené vydanie

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,50€
32,78€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

14., doplnené a prepracované vydanie. V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,60€
12,26€

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Jana Kušnírová, Juraj Válek, Wolters Kluwer (2019)
Zbierka riešených a neriešených príkladov

Štvrté vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Autori zbierku rozdelili na kapitoly podľa jednotlivých druhov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
29,70€
24,65€

Poradca 6/2019 - Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele s komentárom

Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020 s komentárom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,80€
4,46€

Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2019

Epos (2019)

Vydavateľstvo Epos každý rok vydáva príručku obsahujúcu opatrenia (a ďalšie predpisy) upravujúce účtovanie neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, medzi ktoré patria... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,00€
6,51€

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

11., doplnené a prepracované vydanie. Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu účtovníctva pre 2. ročník obchodných akadémií. V 3. ročníku sa študenti naučia účtovať rôzne špecifické účtovné prípady súvisiace s jednotlivými oblasťami činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,51€

Daňové a mzdové zákony 2019 - po novele + dane a odvody

Poradca s.r.o. (2019)
Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, Zákon o účtovníctve, Odvody poistného, ZDP a DPH

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Publikácia je doplnená o odvody poistného od 1. 1. 2019 pre jednotlivé kategórie poistencov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,30€
11,44€

Povinnosti zamestnávateľa 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Nemocenské poistenie, Sociálne poistenie, Dôchodkové poistenie, Zdravotné poistenie, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákonník p

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Príručka mzdovej účtovníčky 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Pracovnoprávne minimum, Výpočet mzdy zamestnanca, Zdravotné a sociálne poistenie, zamestnancov, Zdaňovanie a účtovanie miezd, Sociálny fond, Cestovné

Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,50€
13,49€

Daňové zákony 2019

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2019. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty šiesty raz, nájdete úplné znenie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,99€
5,57€

Zákony 2019 I/B - Účtovné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Účtovníctvo, Postupy účtovania v JÚ a PÚ, Správne poplatky, Účtovná osnova, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblastí účtovníctva a správnych poplatkov po ostatných novelách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Zákonník práce (2019)

Jozef Mihál, KO&KA (2018)
Príplatky, príspevky na rekreáciu

Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Audítorské štandardy (Ladislav Kareš, Petra Krišková)

Ladislav Kareš, Petra Krišková, Wolters Kluwer (2015)
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou...

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
10,02€

Daňový poriadok. Komentár (Soňa Kubincová) [SK]

Daňový poriadok. Komentár (Soňa Kubincová) [SK]

Soňa Kubincová, C. H. Beck (2015)
Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD....

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
69,00€

Podvojné účtovníctvo (Jana Kajanová) [SK]

Jana Kajanová, Kartprint (2016)
Vybrané účtovné prípady Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti...

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
8,30€

Účtovníctvo podnikateľov II

Martina Paliderová, EDIS (2019)
Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,50€
19,47€

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Lenka Krupová, VOX (2019)
Interpretace a aplikace v podnikové praxi

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
70,45€
65,52€

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom

Poradca s.r.o. (2019)
ZDP 2019 s komentárom

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,60€
8,93€