🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Dane, účtovníctvo

Našli sme 2573 titulov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020

Anna Cenigová, Ceniga (2020)
Devätnáste vydanie, doplnené a aktualizované

Už devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov „účtovnícka kuchárka“, či „biblia účtovníka“. Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
21,51€

Daňový sprievodca 2020

Hospodárske noviny (2020)
s komentárom

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Daňový sprievodca 2019

Hospodárske noviny (2019)
S komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov Zákon o DPH Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností Zákon o dani z motorových vozidiel Zákon o správe Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2017)
Návody na vypracovanie Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej...

Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€

Daňový sprievodca 2017

Hospodárske noviny (2017)
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej...

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,00€
7,44€

Dane, účtovníctvo, odvody 11-12 / 2020 - Zmeny v daniach, účtovníctve a podnikaní

Poradca s.r.o. (2020)
Zlepšenie podnikateľského prostredia

Vláda Slovenskej republiky pripravila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,66€
11,77€

Práce a mzdy 11-12/2020 - Aktuálna legislatíva v mzdovej učtárni

Poradca s.r.o. (2020)
Starobné a životné poistenie a ZDP

Na zlepšenie podnikateľského prostredia redukujúce byrokraciu a niektoré povinnosti podnikateľov, sa v roku 2020 postupne zavedú opatrenia. Opatrení bolo zatiaľ schválených 114. Postupne sa budeme niektorým z nich venovať v našom mesačníku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,34€
10,49€

100 otázok a odpovedí - Odmeňovanie - verejné obstarávanie

Poradca s.r.o. (2020)
Verejné obstarávanie, Práca - Odmeňovanie

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Verejné obstarávanie a Práca - Odmeňovanie. Súbor otázok v prvej kapitole je venovaný problematike podmienok verejného obstarávania, zmlúv i súhrnných správ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
8,33€

Daňové zákony 2020

DonauMedia (2020)
Úplné znenie platné v roku 2020

Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení rozšírené o tému elektronickej registračnej pokladnice (E-kasa). Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,69€
6,22€

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie

Jaroslava Lukačovičová, Wolters Kluwer (2016)
Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní...

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,41€

Daňové a odvodové tipy VII. (2020)

Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje siedmym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2020 ale aj množstvom ďalších užitočných informácii. V prvej, druhej a tretej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2020... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2019)
Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkových organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€

Povinnosti zamestnávateľa 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Nemocenské poistenie, Sociálne poistenie, Dôchodkové poistenie, Zdravotné poistenie, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákonník p

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,99€
4,64€

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Daňové zákony 2018

Perex (2018)

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
5,99€
5,57€

Účtovná závierka za rok 2019

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
29,70€
24,65€

Mzdárske zákony 2020

Porada s.k. (2020)
+ 30 str. Komentár k legislatívnym zmenám RNDr. Jozef Mihál

Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj veľký komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Zákony 2016/I

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€

Zákony 2016/III

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zákonník práce, zákon o sociálnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€