Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Ekonomika a právo

Našli sme 8866 titulov

Zodpovednosť v práve

Jozef Vozár, Wolters Kluwer (2019)
Pocta Oľge Ovečkovej

Problematike zodpovednosti sa venovala Oľga Ovečková vo viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou teoretickej hĺbavosti. Stala sa rešpektovanou autorkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,10€
15,30€

Komerční bezpečnost

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,45€
22,28€

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,88€

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je centrálnym pojmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
36,58€

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty

, Sagit (2019)

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€
7,10€

Občanské soudní řízení - Kniha I.

Jaromír Jirsa, , Wolters Kluwer (2019)
Soudcovský komentář § 1 až 78g o. s. ř.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
54,05€
51,35€

Práce a mzdy (PAM) 6/2019 - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Dodatočné a opravné DP, Nezdaniteľná časť daňovníka, Verejná správa

, Poradca s.r.o. (2019)
Okamžité skončenie pracovného pomeru, 13. a 14.plat, Ako sa správať počas PN?

PaM obsahuje aktuálne príspevky k novelám zákon a ich zmenám, ktoré sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. Mesačník je nevyhnutnou pomôckou zamestnávateľom, personalistom mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,30€
5,36€

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, Wolters Kluwer (2019)
Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,81€

ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

, Sagit (2019)

Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také předpisy z dalších oblastí uvedených v názvu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,35€
6,03€

Daň z příjmů 2019

Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: daň z příjmů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
37,27€
35,41€

Daň z přidané hodnoty 2019

Zdeněk Kuneš, VOX (2019)
Úplné znění zákona o DPH k 1. 4. 2019 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů

Publikace je stále jedinou publikací na trhu, která názorným způsobem na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelnou formou provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je psána formou, která je srozumitelná pro začínající plátce, pro ostatní je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,33€
18,60€

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,20€
26,79€

Zákon o obcích

, C. H. Beck (2019)
Komentář

Základem svobodného státu je svobodná obec. Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
62,55€
53,17€

Odklony v trestním řízení

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,68€
19,65€

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
61,05€
58,00€

Zákon o integrovaném záchranném systému

Aleš Zpěvák, Wolters Kluwer (2019)
Komentář

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,77€
16,88€

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,67€
31,04€

1000 riešení 6-8/2019

Poradca s.r.o. (2019)
ERP po novele, Správa daní - novela 2019 ZDP a DPH - odpisy, JÚ a PÚ - pohľadávky, Verejná správa

Publikácia radí formou praktických otázok z praxe, na ktoré odpovedajú renomovaní odborníci v daných oblastiach. 1000 riešení je určených podnikateľom, živnostníkom, ekonómom, zamestnávateľom, účtovníkom, daňovým poradcom a mnohým ďalším... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,90€
5,87€

Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka

Epos (2019)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,31€

Daň z přidané hodnoty 2019

meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,19€
10,63€