Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ekonomika a právo

Našli sme 9124 titulov

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,50€
12,83€

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,88€

Směnečné spory

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
11,59€

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček, Wolters Kluwer (2019)
5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
18,75€

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví

Jiří Dušek, Grada (2019)
Praktický návod s podklady na jeho zavedení

Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Na konkrétních příkladech uvádí.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,88€

Daňové a nedaňové výdaje 2019

Publikaci využijí čtenáři, kteří provozují samostatnou činnost, zemědělští podnikatelé, čtenáři, kteří mají příjmy z nájmu, z kapitálového majetku, zaměstnavatelé i samostatně podnikající osoby, včetně čtenářů, kteří... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
16,78€

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,16€
12,50€

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, Wolters Kluwer (2019)
Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,81€

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Po dlouhé době přijde na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně - jsou v ní vyloženy všechny způsoby skončení pracovního poměru s praktickými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,40€
15,64€

DPH 2019

Oto Paikert, Svatopluk Galočík, Grada (2019)
výklad s příklady

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,97€
15,27€

GDPR a zpracování osobních údajú

Poradce s.r.o. (2019)
Nový zákon - úplné znění

Zákon o zpracování osobních údajů (úplné znění zákona), GDPR (úplné znění nařízení), Zákon o inspekci práce (úplné znění zákona), Zákon o pedagogických pracovnících (úplné znění zákona). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,95€

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení. Monografie podává... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
15,58€

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematik Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,46€

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Kolektivní monografie Deset let od přijetí českého trestního zákoníku připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
37,13€
35,00€

Zákoník práce po poslední novele

Poradce s.r.o. (2019)
Zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. Charakteristiky platových tříd, Zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, Sdělení č. 311/2018 Sb. O vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,95€

DPH a Daňový řád

Poradce s.r.o. (2019)
Úplné znění po posledních novelách

Zákon č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád podle právního stavu k 1. dubnu 2019 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,95€

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Martin Durec, Grada (2019)
V praxi

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,76€

DPH a účtování

DPH a účtování

František Louša, Svatopluk Galočík, Grada (2019)
Přeprava, dovoz, vývoz, služby

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,17€

Trestní právo procesní

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna, Wolters Kluwer (2019)
7., aktualizované vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
51,70€
49,10€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
15,10€