Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Cudzojazyčná literatúra

Našli sme 247 titulov

Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára (Viera

Viera Lapitková, Ľuba Morková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a...

Učebnica pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
15,75€

A Testhez Ódák & Legendák

Az elmúlt évtized egyik legjelentősebb költői teljesítménye, a Halotti pompa után... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,63€
8,03€

Egy futballfüggő naplójából (Gazdag József)

„Gazdag Jóska a labdarúgás harmadik dimenzióját nyitotta meg. A focit eddig csak játszani és nézni volt élvezet, az ő futballfüggős írásait viszont olvasni is az." (Simon Attila történész, a Fórum Intézet igazgatója) „Ez a könyv nem csupán a futball.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,00€
11,16€

Természetismeret

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec spol. s.r.o. (2015)
az alapiskola 1. osztálya számára

Nová Prvouka pre 1. ročník základnej školy (Természetismeret az alapiskola 1. osztálya számára) v maďarskej jazykovej mutácii je určená pre základné školy s VJM... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,60€
6,14€

Szlovák Paradicsom - 2. kiadás + 3D térképek (Mucha Vladimír)

Vladimír Mucha, DAJAMA (2010)
Ako vyplýva z názvu edície S batohom po Slovensku, obsah nových turistických sprievodcov tvoria predovšetkým pešie...

Ako vyplýva z názvu edície S batohom po Slovensku, obsah nových turistických sprievodcov tvoria predovšetkým pešie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,95€
8,32€

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Kvetoslava Mojtová) [HU]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Kémia az alapiskolák 8. évfolyama és a nyolcosztályos gim. 3. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných prvkov (vodík, kyslík, kovové prvky) a zlúčenín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,81€

Kémia a négyosztályos gimnázium 2.és a nyolcosztályos gim. 6. osztálya számára (

Kmeťová, Skoršepa, Mäčko, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica chémia pre 2 ročník je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam...

Učebnica chémie pre 2 ročník gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,81€

Honismeret a speciális alapiskolák 5. osztálya számára (Silvia Škultétyová; J. Ž

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Český Krumlov

Lukáš Reitinger, MCU (2016)
průvodce

Průvodce jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice, zařazeném na seznam UNESCO. Výjimečně čitelný středověký urbanismus, renesanční a barokní duch měšťanských domů i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Kémia Munkafüzet a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Leontína Glatzová)

Leontína Glatzová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej...

Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Viera Lapitková;

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Munkafüzet Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mo

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Fizika az alapiskola 6.osztálya és a nyolcozstályos gimnázium 1.osztálya számára

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica fyziky pre školy s vyučovacím jazykom maďarským je rozdelená na dva tematické celky: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Čítanie o Slovensku (Drahoslav Machala) [HU]

Drahoslav Machala, , Expol Pedagogika (2008)
Učebnica Čítanie o Slovensku sprostredkúva žiakom poznatky o dôležitých udalostiach z histórie a významných osobnostiach...

Učebnica Čítanie o Slovensku sprostredkúva žiakom poznatky o dôležitých udalostiach z histórie a významných osobnostiach Slovenska, ktoré sa viažu na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ

Tadeusz Zasępa, , Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Nová učebnica pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským prevedie žiakov svetom médií a ich vplyvom na náš každodenný život. Učebnica nie je súborom poučiek a teórie. Ponúka žiakom, prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,55€
7,95€

Magyarság, zsidóság, emberiség

Az Életműsorozat 4. kötetében, ahogy a könyv címe is sejteti, 3 nagy kérdéskört jár körül a szerző: magyarság, zsidóság, emberiség. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Szent Konstantin-Ciril és Szent Metód élete

Kalligram (2013)

A 9. századból fennmaradt ószláv legenda két görög hittérítő, Konstantin, a Filozófus (szerzetesnevén Cirill) és bátyja, Metód életútját, főként a Nagymorva Fejedelemségben végzett missziós tevékenységét... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

A történelmi Magyarország eszménye

Szekfű Gyula Bécsben levéltáros, majd külügyi tisztviselő, Budapesten egyetemi tanár, szerkesztő és publicista, Moszkvában követ, majd Budapesten a kommunista hatalommal együttműködő közéleti méltóság volt. Számos könyvet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
12,09€

Fejtől s lábtól

Míg Tompa Andrea előző könyve, A hóhér háza egy magányos leány huszadik századvégi bildungsromanja, addig az új regény egy magányos férfi és egy magányos leány különös kettősét rajzolja meg száz évvel később. Felváltva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€