🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

E-knihy

Našli sme 30 titulov

Španělština pro školy

Španělština pro školy (e-kniha)

Barbora Vázquezová, Sonia Bueno-García, Edika (2019)
Aprende espanol con el Búho

Španělština se sovou pro začatečníky! Učebnice je určená pro děti a studenty od 7 do 15 let, kteří začínají se španělštinou. Jejím základem je příběh vyprávěný jednoduchým a současným jazykem. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Zorro - tajemná maska / Zorro – la máscara misteriosa

Zorro - tajemná maska / Zorro – la máscara misteriosa (e-kniha)

Kniha El Zorro: La máscara misteriosa je určena pro začátečníky na úrovni A1/A2, kteří si chtějí zábavnou formou zlepšit španělštinu. Cílem je především rozšíření slovní zásoby a procvičení základních sloves. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,20€

Historia de la lengua espaňola

Historia de la lengua espaňola (e-kniha)

Bohumil Zavadil, Karolinum (2016)
Introducción a la etimología

Publikace navazuje na předchozí autorovy studie z oblasti vývoje španělského jazyka. Na mnoha příkladech dokládá všechny významné fonetické změny, které vedly ke vzniku moderní španělštiny. Velkou výhodou je přehlednost, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

El Trasgu y sus amigos. iBienvenidos a Asturias! / Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii!

El Trasgu y sus amigos. iBienvenidos a Asturias! / Trasgu a jeho kamarádi. Vítejte v Asturii! (e-kniha)

Ludmila Mlýnková, Manuel Díaz-Faes González, Edika (2015)
Mýty a legendy severního Španělska

Zábavné setkání se španělštinou Proč bys měl/a mít tuhle knížku? • Procestuješ s ní Asturii, jednu z nejméně známých autonomních oblastí Španělska. • Prostřednictvím asturské mytologie poznáš bohatství španělských... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,48€

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Fonetika a fonologie současné španělštiny (e-kniha)

Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl

Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl (e-kniha)

Ludmila Mlýnková, Olga Macíková, Edika (2020)
Vhodné i pro samouky. B1+

Vše potřebné pro běžnou komunikaci se Španěly Jedná se o učebnici obecné španělštiny, vhodnou pro všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních akademiích,... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,54€

Španělský slovník na cesty

Španělský slovník na cesty (e-kniha)

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Edika (2015)
Ilustrovaný slovník

Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem? Vezměte si s sebou Slovník na cesty, určitě se s ním neztratíte. A navíc – veselé obrázky vám zvednou náladu při řešení nečekaných zádrhelů! Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,78€

1000 španělských slovíček

1000 španělských slovíček (e-kniha)

Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování španělškých slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se cestování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,20€

Velká španělská gramatika

Velká španělská gramatika (e-kniha)

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Edika (2010)
Vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice a nikde jste to nenašli

Výkladová část Velká španělská gramatika je souborem dvou na sebe navazujících knih – výkladové části a cvičebnice. Její nedílnou součástí je kvalitní nahrávka namluvená rodilými mluvčími. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989

Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989 (e-kniha)

Kolektivní monografie Las relaciones entre Europa Latina y América Latina 1945–1989 přináší studie patnácti českých a zahraničních autorů, kteří se zabývají vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v období studené války. Celý ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami (e-kniha)

Cílem publikace, která navazuje na knihu Sedm tváří translatologie (2013), je přiblížit českému čtenáři soudobé směřování latinskoamerické translatologie. Jde o výbor španělsky a portugalsky psaných studií, jež byly... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Gramatika současné španělštiny

Gramatika současné španělštiny (e-kniha)

Lingea (2014)

Zcela nová autorská gramatika španělského jazyka, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Naší snahou bylo jednotlivé gramatické jevy čtenáři přiblížit především na základě jednoduchých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,89€

Srdcem v Bolívii / Con el corazón en Bolivia

Srdcem v Bolívii / Con el corazón en Bolivia (e-kniha)

Bolívie očima mladé Češky Kniha je určena všem studentům španělštiny, kteří se kromě rozšíření jazykových znalostí zajímají o poznávání vzdálených koutů světa. Očima mladé Češky můžete nahlédnout do... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,78€

Základy ekonomické španělštiny

Základy ekonomické španělštiny (e-kniha)

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Edika (2020)
Español para economistas

V této praktické a moderní učebnici najdete dostatek materiálů pro osvojení si ekonomické španělštiny v mluvené i písemné podobě. Učebnice je vhodná pro přípravu ke zkoušce z  obchodní španělštiny Madridské obchodní a... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,42€

¿QUÉ PASA? Slovník slangu a hovorové španělštiny

¿QUÉ PASA? Slovník slangu a hovorové španělštiny (e-kniha)

Lingea (2014)

Současná hovorová a slangová španělština se velice rychle vyvíjí a mění a díky televizi, filmové tvorbě, internetu a dalším médiím se také rychle šíří do všeobecného povědomí. Z některých slangových termínů se tak časem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,29€

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX

Caribe hispano y Europa: Siglos XIX y XX (e-kniha)

Josef Opatrný, Karolinum (2018)
Dos siglos de relaciones

V předkládané publikaci autoři sledují různorodé vztahy španělsky mluvící části karibského regionu – ostrovů a přilehlých břehů kontinentu – s evropskými zeměmi v posledních dvou stoletích. Pozornost je věnována především.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Reyes, emprendedores, misioneros

Reyes, emprendedores, misioneros (e-kniha)

Markéta Křížová, Karolinum (2016)
Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX

Pobřeží Moskytů se v 19. století ocitlo v okruhu mocenských zájmů Velké Británie, USA a středoamerických republik. Zároveň bylo již od století sedmnáctého místem intenzivního vzájemného míšení místních indiánských etnik, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Checoslovaquia y el Cono Sur 1945–1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría

Checoslovaquia y el Cono Sur 1945–1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría (e-kniha)

Práce analyzuje politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi nejjižněji položenými latinskoamerickými zeměmi, Argentinou, Chile a Uruguayí, v letech 1945 až 1989. Autor se opírá o dlouhodobou a systematickou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Poder y conflictividad social en América Latina

Poder y conflictividad social en América Latina (e-kniha)

Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, Karolinum (2017)
Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 44

Soubor studií autorů ze Španělska, Venezuely a České republiky přináší pohled na problematiku sledovanou se stále větším zájmem nejen v hispánském světě – na fenomén moci a sociálních konfliktů ve vzájemném vztahu. Autoři ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana (e-kniha)

Emilio Gallardo, Karolinum (2018)
Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 49

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€