🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Odborná a náučná

Našli sme 12 titulov

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství (e-kniha)

Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (e-kniha)

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák, Grada (2015)
Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Publikace je určena všem ošetřujícím, zejména však registrujícím praktickým lékařům. Propojuje lékařskou posudkovou činnost v sociálním zabezpečení a činnost lékařů v oblasti zdravotnictví, protože posudkoví lékaři... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,04€
10,84€

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (e-kniha)

Základní učebnice pro předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Přináší poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů, ekologie a programů podpory zdraví. Poskytuje přehled o základech podpory... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,92€
4,43€

Křehký pacient a primární péče (e-kniha)

Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,84€
20,56€

Výchova ke zdraví (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Grada (2010)
Vybrané kapitoly

Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€
6,35€

Sociální gerontologie (e-kniha)

Rostislav Čevela, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Grada (2012)
Úvod do problematiky

Publikace přináší informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro občanskou veřejnost konfrontovanou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€
9,53€

Úvod do gerontologie (e-kniha)

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Sociální gerontologie (e-kniha)

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Jan Holčík, Pavel Kubů, Grada (2014)
Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří

Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie — úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€
12,72€

Člověk ve zdraví i v nemoci (e-kniha)

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, , Karolinum (2018)
Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,00€
9,90€

Posudkové lékařství (e-kniha)

Publikace přináší aktuální problematiku - změny zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2010, především pokud jde o změny v posuzování invalidity.Je určena... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€
9,53€

Základy posuzování invalidity (e-kniha)

Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, popřípadě i revizní lékaře k bližšímu seznámení se základními principy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,32€
15,59€