📚 Aktuálne knižné zľavy

Iné učebnice

Našli sme 35 titulov

Monetární ekonomie v období krize a konvergence

Monetární ekonomie v období krize a konvergence (e-kniha)

Monografie významných českých autorů pokrývá stěžejní otázky vnější rovnováhy vmalé otevřené ekonomice, dynamiku měnových kursů v krátkém a dlouhém období a hlavní vývojové fáze měnové politiky v České republice za... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,30€

Účetnictví pro úplné začátečníky 2013

Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 (e-kniha)

Kniha je určena začátečníkům, studentům středních a vysokých škol, rekvalifikovaným, kteří si chtějí prostřednictvím praktických příkladů osvojit základy účetnictví. Výklad je zaměřen na základní účetní operace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Veřejný sektor a veřejné finance

Veřejný sektor a veřejné finance (e-kniha)

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek, , Grada (2010)
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,57€

Praktické účetní případy 2012

Praktické účetní případy 2012 (e-kniha)

Věra Rubáková, Grada (2012)
příklady účtování na všech účtech

Páté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2012, včetně novely zákona o DPH k 1. 1. 2012. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Makroekonomie pro technické školy

Makroekonomie pro technické školy (e-kniha)

Kniha je určena zájemcům, studentům a učitelům vysokých škol, zejména technického zaměření. Text seznamuje čtenáře se základy makroekonomie z pohledu člověka technicky a matematicky zaměřeného, proto je výklad knihy pozitivní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,11€

Mikroekonomie

Mikroekonomie (e-kniha)

V pořadí již šesté výrazně aktualizované a doplněné vydání první původní české učebnice mikroekonomie předních pedagogů VŠE v Praze je zaměřena na základní mikroekonomická témata, jako jsou rozhodování spotřebitele... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
23,30€

Praktické účetní případy 2013

Praktické účetní případy 2013 (e-kniha)

Věra Rubáková, Grada (2013)
příklady účtování na všech účtech

Šesté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika (e-kniha)

Miloslav Synek, , Grada (2011)
5., aktualizované a doplněné vydání

V novém vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,49€

Finance po krizi - 3. rozšířené vydání

Finance po krizi - 3. rozšířené vydání (e-kniha)

Pavel Kohout, Grada (2011)
Evropa na cestě do neznáma

Kniha podává přehled o finančních krizích v různých částech světa, počínaje americkou hypoteční krizí v roce 2007 a konče posledním vývojem krize v eurozóně během roku 2011. Důraz je kladen na praktické stránky z hlediska... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe (e-kniha)

Romana Provazníková, Grada (2009)
2. aktualizované a rozšířené vydání

Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu p Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,78€

Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování

Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování (e-kniha)

Kniha přibližuje situaci na mezinárodních kapitálových trzích a popisuje různé možnosti, jak zde mohou české podniky získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí přehledný výklad procesu financování cennými papíry na základě aktuálních požadavků... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Osobní finance

Osobní finance (e-kniha)

Petr Syrový, Tomáš Tyl, Grada (2014)
2. aktualizované vydání - řízení financí pro každého

Zorientujte se ve vlastních financích! V knize se dozvíte, co je důležité při finančním plánování a na co je potřeba dát si pozor. Získáte rady, jak nedělat hloupé začátečnické chyby a zbytečně se nepřipravovat o peníze... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Finance: od teorie k realitě

Finance: od teorie k realitě (e-kniha)

Kniha slouží k orientaci v hlavních oblastech financí z praktického i teoretického pohledu. Její výhodou je propojení s realitou finančních institucí a jejich významu v současných ekonomikách. Dozvíte se o měnách, emisích peněz... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,69€

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí (e-kniha)

Miloš Tuháček, Jitka Jelínková, , Grada (2015)
praktický průvodce

Ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního prostředí, jež jsou jinak roztříštěné do mnoha zákonů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání (e-kniha)

Petra Růčková, Grada (2015)
metody, ukazatele, využití v praxi

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Jak na spolkový rejstřík

Jak na spolkový rejstřík (e-kniha)

Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,69€

Praktické účetní případy 2014

Praktické účetní případy 2014 (e-kniha)

Věra Rubáková, Grada (2014)
příklady účtování na všech účtech

Sedmé aktualizované vydání odráží veškeré změny v účetních a daňových předpisech souvisejících s novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Kreativní ekonomika

Kreativní ekonomika (e-kniha)

Jitka Kloudová, , Grada (2010)
Trendy, výzvy, příležitosti

Rozvoj kreativní ekonomiky, jež je spjat s prohloubením kreativních dovedností, rozšiřováním kreativní třídy a s nárůstem firem v kreativním průmyslu, se jeví jako jeden z významných kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,28€

Platební styk

Platební styk (e-kniha)

Miroslav Máče, Grada (2006)
klasický a elektronický

Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou se můžete seznámit v rozsáhlejších knihách o bankovnictví. V této předkládané publikaci však naleznete souvislý... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,97€

Ekonomické základy práva

Ekonomické základy práva (e-kniha)

Učebnice Ekonomické základy práva je skvělým propojením základních informací z oblasti práva a ekonomie. Už v úvodu je vysvětlen dlouhodobý vztah, který mezi oběma odvětvími panuje a zároveň důležitost, proč by studenti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,27€