📚 Aktuálne knižné zľavy

Ostatné

Našli sme 65 titulov

Základy lékařské fyziky

Základy lékařské fyziky (e-kniha)

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Biomedicínská statistika IV

Biomedicínská statistika IV (e-kniha)

Učebnice základů statistiky v prostředí R je určena studentům Přírodovědecké fakulty UK a nejen jim. Vychází z dlouholetých přednášek pro biology, studenty učitelství, v posledních letech pro geografy, demografy… Užitečný by... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství (e-kniha)

Učební text přináší studentům zubního lékařství aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty lékařských fakult, ale mohou jej ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Protetika II

Protetika II (e-kniha)

Komplexní učebnice v oboru, která na našem trhu chybí několik desítek let. Překlad již 4. vydání úspěšné knihy, kterou v německém originále vydalo nakladatelství QUINTESSENZ. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
35,38€

Atlas fyziologických regulací

Atlas fyziologických regulací (e-kniha)

Převážně obrazová učebnice s 329 schématy a s doprovodným shrnujícím textem. Schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů, které napomáhají k pochopení regulačních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Základy psychologie pro zdravotnické obory

Základy psychologie pro zdravotnické obory (e-kniha)

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Základy zobrazovacích metod

Základy zobrazovacích metod (e-kniha)

Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,76€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika (e-kniha)

Leoš Navrátil, Jozef Rosina, , Grada (2019)
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Aktualizované a přepracované vydání základní učebnice nezbytné pro absolvování prvních ročníků lékařských, popřípadě nelékařských zdravotnických fakult, ale i přírodovědných a technických oborů. Informace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,86€

Somatologie

Somatologie (e-kniha)

Markéta Křivánková, Grada (2019)
Učebnice pro střední zdravotnické školy, 2., doplněné vydání

Druhé vydání učebnice somatologie pro žáky SZŠ a zdravotnických oborů na jiných středních školách. Předkládá ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla za fyziologických podmínek. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Propedeutika ve vnitřním lékařství

Propedeutika ve vnitřním lékařství (e-kniha)

Pavel Klener, , Galén (2009)
Třetí, přepracované vydání

Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Odvaha být církví

Odvaha být církví (e-kniha)

Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zvěřiny v letech 1913–1967, předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálů, a poskytuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores

El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores (e-kniha)

Tři desítky autorů z Argentiny, Francie, Kolumbie, Kuby, Maďarska, Mexika, Španělska a České republiky představují významné historiky, kteří se zabývali dějinami Karibské oblasti, jejich pracovní metody a hlavní oblasti výzkumu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (e-kniha)

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Naléhavé situace na operačním sále aneb Co dělat, když...

Naléhavé situace na operačním sále aneb Co dělat, když... (e-kniha)

V medicíně je v současné době celosvětově kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého zdravotnického provozu – primum non nocere. V akutních situacích je nutná rychlá orientace ve vzniklé problematice a nalezení včasného... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Leoš Navrátil, , Grada (2017)
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Učebnice pro studenty bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Aktualizovaná a zcela přepracovaná publikace, která je nezbytná pro absolvování studia. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€

Základy klinického výskumu

Základy klinického výskumu (e-kniha)

Publikácia je určená lekárom, sestrám, farmaceutom vykonávajúcim klinický výskum. Motto: ... diplomovú prácu musí napísať každý absolvent fakulty! Publikácia vo slovenskom jazyke. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,64€

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí (e-kniha)

Propedeutika ve vnitřním lékařství je učebnice mezioborového předmětu, který musí zvládnout každý student lékařské fakulty, který postoupí z preklinických oborů do kliniky a je potřeba, aby uměl vyšetřit nemocného. Zahrnuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,22€

Klinická propedeutika

Klinická propedeutika (e-kniha)

Marie Nejedlá, Grada (2015)
pro studenty zdravotnických oborů

Klinická propedeutika je určena nejen pro studenty ošetřovatelství, ale i pro sestry v praxi. Přináší využití metod fyzikálního vyšetření v práci sestry, zjišťování informací a sledování změn ve zdravotním stavu nemocného. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Propedeutika vnitřního lékařství

Propedeutika vnitřního lékařství (e-kniha)

Ladislav Chrobák, , Grada (2007)
Nové, zcela přepracované vydání doplněné testy

Zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,57€

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy (e-kniha)

Základní učebnice pro předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Přináší poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů, ekologie a programů podpory zdraví. Poskytuje přehled o základech podpory... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,92€