❄️Novoročné knižné zľavy

Neurológia

Našli sme 30 titulov

Nepodľahnite alzheimeru

Nepodľahnite alzheimeru (e-kniha)

Dale E. Bredesen, Tatran (2018)
Prvý program s cieľom zabrániť kognitívnemu úpadku a zvrátiť ho

Alzheimer je jediná z desiatich najčastejších príčin úmrtia, na ktorú neexistuje účinná liečba.Dale E. Bredesen je medzinárodne uznávaný odborník v ochoreniach, ku ktorým patrí aj Alzheimerova choroba... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,90€

Přehled anatomie centrálního nervového systému

Přehled anatomie centrálního nervového systému (e-kniha)

Kniha představuje ucelený přehled informací o základních strukturách centrálního nervového systému a jejich funkčního spojení. Text je členěn do 11 kapitol a je určen především pro studenty pregraduálního studia medicíny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Alzheimerova demence

Alzheimerova demence (e-kniha)

Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující formou demence (vyskytuje se u jednoho procenta populace) a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Publikace komplexně mapuje problematiku tohoto závažného onemocnění včetně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,46€

Mozkové ischemie a hemoragie

Mozkové ischemie a hemoragie (e-kniha)

Kalvach Pavel, , Grada (2010)
3., přepracované a doplněné vydání

Třetí vydání úspěšné knihy, jejíž předchozí vydání získala několik ocenění, je zcela aktualizováno a doplněno dalšími kapitolami. Celobarevná kniha je bohatě obrazově dokumentována - na 350 fotografií, přes 30... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
49,55€

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie (e-kniha)

Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,60€

Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže

Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže (e-kniha)

Tato práce se věnuje problematice vyhodnocení a interpretace změn elektrické aktivity mozku v průběhu prolongované fyzické aktivity. Práce představuje novou metodiku vyhodnocení intracerebrálních zdrojů mozkové aktivity pomocí sLORETA .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Roztroušená skleróza v praxi

Roztroušená skleróza v praxi (e-kniha)

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v poznání jeho patogeneze i obrovský pokrok v léčbě. Péče o pacienty... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,67€

Farmakoterapie v gastroenterologii

Farmakoterapie v gastroenterologii (e-kniha)

Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových diagnostických metod v gastroenterologické praxi. Tyto nové metody umožňují často nejen upřesnit diagnózu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,01€

Gastroenterologie

Gastroenterologie (e-kniha)

Publikace si neklade za cíl být vyčerpávající monografií postihující v plné šíři problematiku gastroenterologie a hepatologie, ale chce být přehledným a uceleným zdrojem informací pro rychlou orientaci v klinické praxi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,02€

Otoneurologie

Otoneurologie (e-kniha)

Aleš Hahn, Grada (2004)
Diagnostika a léčba závratí

Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,91€

Neuromodulace

Neuromodulace (e-kniha)

Houdek Michael, , Grada (2007)

Monografie přináší podrobné seznámení s indikacemi, operačními postupy a léčebnými výsledky míšní, kortikální a periferní nervové stimulace, stimulace nervus vagus, neuromodulace močového měchýře a také se současnými možnostmi uplatnění implantabilních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,44€

Prečo spíme

Prečo spíme (e-kniha)

Matthew Walker, Citadella (2018)
Odhalenie sily spánku a snov

Spánok patrí k najdôležitejším, ale najmenej pochopeným aspektom nášho života, zdravia a dlhovekosti. Donedávna vedci nedokázali odpovedať na otázky prečo spíme, ako spánok pomáha nášmu telu a mozgu, prečo nás postihnú ničivé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,49€

Saints Row 2 (PC CZ) - PC

Saints Row 2 (PC CZ) - PC (e-kniha)

Josef Kraus, , Grada (2004)
Saint’s Row 2 přináší skutečnou svobodu do hraní v otevřeném světě úžasného města Stillwater. Můžete hrát koho chcete, jakým...

Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,32€

Ateroskleróza

Ateroskleróza (e-kniha)

Aleš Žák, , Grada (2011)
Nové pohledy

Kniha obsahuje výběr nejvýznamnějších přednášek pracovníků IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které byly prezentovány v poslední době na kongresu Atherosklerosa, odborné akci s 12letou tradicí. Autory jednotlivých příspěvků Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Neuropsychologie v neurologii

Neuropsychologie v neurologii (e-kniha)

Publikace Neuropsychologie v neurologii se na vysoce odborné úrovni věnuje základnímu předmětu zájmu všech klinických psychologů, neurologů, psychiatrů i studentů příslušných oborů, tedy kognitivnímu deficitu u vybraných... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,26€

Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi (e-kniha)

Publikace přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Autory příspěvků jsou především neuropsychologové, kliničtí psychologové a neurovědci, ale také kolegové z ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,00€

Neurologie pro studium i praxi

Neurologie pro studium i praxi (e-kniha)

Mimořádně zajímavé dílo, které shrnuje jak obecnou, tak i speciální neurologii, a které může být jednak pregraduální učebnicí, jednak publikací pro ne-neurology. Velkou předností je rozsah přiložené obrazové dokumentace a důraz... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,86€

Neurologie v rehabilitaci

Neurologie v rehabilitaci (e-kniha)

Jan Pfeiffer, Grada (2006)
Pro studium a praxi

Publikace z pera našeho předního odborníka vyplňuje téměř několik desetiletí trvající mezeru na našem knižním trhu v této oblasti. Jedná se o základní učebnici pro moderní výuku rehabilitačních pracovníků všech stupňů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,96€

Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii

Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii (e-kniha)

Lubor Stejskal, , Grada (2006)

Kniha určená pro neurology a klinické neurofyziology, kteří pracují nebo se chystají pracovat na neurochirurgickém operačním sále, ale podnětná také pro ostatní neurology, neurochirurgy, ORL a anesteziology a intenzivisty. Je uveden... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,27€

Periferní nervové blokády

Periferní nervové blokády (e-kniha)

Daniel Nalos, Dušan Mach, , Grada (2010)
pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění

Celobarevná publikace domácích autorů přináší komplexní a současně praktický přehled možností regionální anestezie periferních nervů s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,61€