❄️Aktuálne knižné zľavy

Ostatné

Našli sme 41 titulov

Psychiatric Interview First Kit

Psychiatric Interview First Kit (e-kniha)

Příručka pro anglicky mluvící studenty a pro české studenty mířící do zahraničí poskytuje návod a příklady, jak správně anglicky i česky odebrat psychiatrickou anamnézu a vhodně komunikovat s pacienty o jejich psychických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (e-kniha)

Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Nemoc jako symbol

Nemoc jako symbol (e-kniha)

Ruediger Dahlke, CPRESS (2015)
Příručka pro výklad příznaků psychosomatických chorob a jejich řešení

Nalezněte souvislost mezi svými zdravotními potížemi a psychickým stavem, a naučte se tuto situaci vyřešit do stavu uzdravení či smíření. Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla, kterou naše duše reaguje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Psychiatrické minimum

Psychiatrické minimum (e-kniha)

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti — vítanou pomůckou může být zejména těm, kdo se v okruhu svých blízkých setkávají s psychicky... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Bolest v psychiatrii

Bolest v psychiatrii (e-kniha)

Co je to bolest, víme snad všichni. Provází nás celý život, od útlého dětství přes produktivní dospělost až do vysokého stáří. Většina našich bolestí je vysloveně tělesná. Existuje však ještě jeden druh bolesti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,64€

Klinická psychiatrie v denní praxi

Klinická psychiatrie v denní praxi (e-kniha)

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,02€

Psychologie v medicíně

Psychologie v medicíně (e-kniha)

Souborná učebnice, první svého druhu, zahrnuje všechny obory psychologie, které nezbytně potřebuje znát každý student lékařské fakulty. Publikace je jedinečná propojením teorie a využitelnosti v klinické praxi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
53,09€

První pomoc v psychiatrii

První pomoc v psychiatrii (e-kniha)

Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Diagnostika a terapie duševních poruch

Diagnostika a terapie duševních poruch (e-kniha)

Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, Grada (2015)
2., přepracované vydání

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Já blázním s vámi

Já blázním s vámi (e-kniha)

Kniha Martina Jarolímka, uznávaného českého odborníka na léčbu schizofrenie, zakladatele a primáře Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, mapuje jeho celoživotní snahu o pochopení a léčbu psychotického onemocnění. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,22€

Soudní psychiatrie a psychologie

Soudní psychiatrie a psychologie (e-kniha)

Pavel Pavlovský, , Grada (2012)
4., aktualizované vydání

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,78€

Zdravotnická psychologie

Zdravotnická psychologie (e-kniha)

Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková, Grada (2007)
Teorie a praktická cvičení

Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko - praktický celek. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou psychologie nemocných.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Psychopatologie

Psychopatologie (e-kniha)

Miroslav Orel, , Grada (2012)

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Agresivita v psychiatrii

Agresivita v psychiatrii (e-kniha)

Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž se projevují sklony k agresivnímu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€

Klinická adiktologie

Klinická adiktologie (e-kniha)

Kamil Kalina, , Grada (2015)

Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiného závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční zneužívání alkoholu a nezákonných drog... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
35,38€

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch (e-kniha)

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,67€

Schizofrenie v kazuistikách

Schizofrenie v kazuistikách (e-kniha)

Schizofrenie je choroba mnoha podob s často barvitými příznaky, jindy naopak s příznaky těžko postižitelnými, svádějícími k chybné diagnóze, a tím i k chybné léčbě. Tento neviditelný chorobný proces v konečném důsledku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,63€

Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování

Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování (e-kniha)

Ojedinělá publikace na českém trhu mapuje problematiku deprese, léčby antidepresivy a vliv na sexuální fungování. MUDr. Radovan Vaškovský definuje a rozděluje jednotlivé sexuální dysfunkce (poruchy erekce, předčasná ejakulace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,64€

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii (e-kniha)

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
31,84€

Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie (e-kniha)

Zdeněk Fišar, , Grada (2009)
2., přepracované a doplněné vydání

Chcete nahlédnout do biologické podstaty mozkových procesů odpovědných za vznik duševních poruch? Máte jedinečnou příležitost s publikací Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, která se jako jedna z mála knih na českém trhu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,44€