❄️Aktuálne knižné zľavy

Psychiatria

Našli sme 65 titulov

Psychiatric Interview First Kit

Psychiatric Interview First Kit (e-kniha)

Příručka pro anglicky mluvící studenty a pro české studenty mířící do zahraničí poskytuje návod a příklady, jak správně anglicky i česky odebrat psychiatrickou anamnézu a vhodně komunikovat s pacienty o jejich psychických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (e-kniha)

Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Nemoc jako symbol

Nemoc jako symbol (e-kniha)

Ruediger Dahlke, CPRESS (2015)
Příručka pro výklad příznaků psychosomatických chorob a jejich řešení

Nalezněte souvislost mezi svými zdravotními potížemi a psychickým stavem, a naučte se tuto situaci vyřešit do stavu uzdravení či smíření. Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla, kterou naše duše reaguje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Psychiatrické minimum

Psychiatrické minimum (e-kniha)

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti — vítanou pomůckou může být zejména těm, kdo se v okruhu svých blízkých setkávají s psychicky... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie (e-kniha)

Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,16€

Bolest v psychiatrii

Bolest v psychiatrii (e-kniha)

Co je to bolest, víme snad všichni. Provází nás celý život, od útlého dětství přes produktivní dospělost až do vysokého stáří. Většina našich bolestí je vysloveně tělesná. Existuje však ještě jeden druh bolesti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,64€

Sebepoškozování

Sebepoškozování (e-kniha)

Andrea Platznerová, Galén (2009)
Aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby

Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti ve své praxi setkávají stále častěji. Narůstající počet mladých lidí v »objektivních« nebo »subjektivních« životních krizích sahá po žiletce... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,17€

Klinická psychiatrie v denní praxi

Klinická psychiatrie v denní praxi (e-kniha)

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,02€

Bulimie

Bulimie (e-kniha)

František David Krch, Grada (2007)
Jak bojovat s přejídáním, 3., doplněné a přepracované vydání

Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Psychologie v medicíně

Psychologie v medicíně (e-kniha)

Souborná učebnice, první svého druhu, zahrnuje všechny obory psychologie, které nezbytně potřebuje znát každý student lékařské fakulty. Publikace je jedinečná propojením teorie a využitelnosti v klinické praxi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
53,09€

Schizofrenie v dětství a adolescenci

Schizofrenie v dětství a adolescenci (e-kniha)

Eva Malá, Grada (2005)

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Alzheimerova demence

Alzheimerova demence (e-kniha)

Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující formou demence (vyskytuje se u jednoho procenta populace) a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Publikace komplexně mapuje problematiku tohoto závažného onemocnění včetně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,46€

První pomoc v psychiatrii

První pomoc v psychiatrii (e-kniha)

Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Poradenská psychologie pro děti a mládež

Poradenská psychologie pro děti a mládež (e-kniha)

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,97€

Diagnostika a terapie duševních poruch

Diagnostika a terapie duševních poruch (e-kniha)

Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, Grada (2015)
2., přepracované vydání

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Dost dobře nenormální

Dost dobře nenormální (e-kniha)

Denise Linkeová, Paseka (2019)
Můj báječný život s autismem a ADHD

Stávají se jí legrační i podivné věci a většina z nich souvisí s její diagnózou. Mladá novinářka Denise Linkeová, které ve dvaadvaceti byl zjištěn Aspergerův syndrom, by mohla sepsat celý seznam lidských reakcí na svou diagnózu. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,31€

Já blázním s vámi

Já blázním s vámi (e-kniha)

Kniha Martina Jarolímka, uznávaného českého odborníka na léčbu schizofrenie, zakladatele a primáře Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, mapuje jeho celoživotní snahu o pochopení a léčbu psychotického onemocnění. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,22€

Soudní psychiatrie a psychologie

Soudní psychiatrie a psychologie (e-kniha)

Pavel Pavlovský, , Grada (2012)
4., aktualizované vydání

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,78€

Zdravotnická psychologie

Zdravotnická psychologie (e-kniha)

Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková, Grada (2007)
Teorie a praktická cvičení

Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko - praktický celek. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou psychologie nemocných.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Terapeutická komunita

Terapeutická komunita (e-kniha)

Kamil Kalina, Grada (2008)
Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí

Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,44€