❄️Novoročné knižné zľavy

Pedagogická poradenská a školská psychológia

Našli sme 35 titulov

Výkladový slovník z pedagogiky

Výkladový slovník z pedagogiky (e-kniha)

Zdeněk Kolář, , Grada (2012)
583 vybraných hesel

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Gangy

Gangy (e-kniha)

Barbora Vegrichtová, Grada (2017)
Vězeňské, pouliční a motorkářské

Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Komunikace dětí předškolního věku

Komunikace dětí předškolního věku (e-kniha)

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Psychologie v učitelské praxi

Psychologie v učitelské praxi (e-kniha)

Publikace srozumitelným způsobem ukazuje, jak by mohla právě psychologie pomoci učitelům a rodičům při komunikaci s dětmi. Je určena učitelům, ředitelům základních a středních škol, rodičům a všem, kterým na kvalitě výchovy.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících (e-kniha)

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Muzikoterapie a specifické poruchy učení (e-kniha)

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, čtenáře erudovaně provází postupem, jak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Metody a postupy poznávání žáka

Metody a postupy poznávání žáka (e-kniha)

Václav Mertin, Lenka Krejčová, Wolters Kluwer ČR (2016)
pedagogická diagnostika

V publikaci naleznete odpovědi na otázky: Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky? Jak zmapovat vztahy ve třídě? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,07€

Poradenská psychologie pro děti a mládež

Poradenská psychologie pro děti a mládež (e-kniha)

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,97€

Pět pohledů na nadání

Pět pohledů na nadání (e-kniha)

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,11€

Psychologie školní šikany

Psychologie školní šikany (e-kniha)

Konflikty mezi dětmi jsou zákonité a je třeba s nimi počítat. Jak ale poznáme ten okamžik, kdy se stávají šikanou a vyžadují efektivní pomoc dospělých? O tom všem a mnohém dalším je tato kniha, kterou jistě ocení pedagogičtí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,67€

Nadání a nadaní

Nadání a nadaní (e-kniha)

Lenka Hříbková, Grada (2009)
Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se toto téma stalo velmi aktuálním a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Psychodidaktika

Psychodidaktika (e-kniha)

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Grada (2011)
Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání (e-kniha)

Vanda Hájková, Iva Strnadová, Grada (2010)
Teorie a praxe

Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Výchovné poradenství - 3. přepracované vydání

Výchovné poradenství - 3. přepracované vydání (e-kniha)

Co vše obnáší práce výchovného poradce? V čem se liší od práce řadového učitele? Co od výchovného poradce mohou čekat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče? Co znamená, když se řekne poruchy chování, poruchy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
23,56€

Mor

Mor (e-kniha)

Roman Nepšinský, Roman Nepšinský (2019)
Povinné čítanie pre všetkých rodičov, ktorým záleží na vlastných deťoch

Mladý autor Roman Nepšinský je študentom učiteľstva a disponuje výnimočným talentom psychológa. Zaujíma ho spoločenský život vašich detí, sleduje ich problémy, ich myslenie. Vo svojej debutovej zbierke sociálnych príbehov zachytáva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,99€

Interakční psychologický výcvik

Interakční psychologický výcvik (e-kniha)

V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů. V rámci... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Odměny a tresty ve školní praxi

Odměny a tresty ve školní praxi (e-kniha)

Robert Čapek, Grada (2014)
2., přepracované vydání

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Metodika úpravy textů

Metodika úpravy textů (e-kniha)

Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době. Bohužel, existují skupiny dětí, pro které je získání této důležité... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,11€

Jak žít s těžkým zrakovým postižením?

Jak žít s těžkým zrakovým postižením? (e-kniha)

Tereza Kimplová, Marta Kolaříková, Triton (2015)
Souhrn (nejen) psychologické problematiky

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,65€

Pedagogická psychologie pro učitele

Pedagogická psychologie pro učitele (e-kniha)

Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík, Grada (2018)
Psychologie ve výchově a vzdělávání

Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,44€