❄️Aktuálne knižné zľavy

Klinická psychológia

Našli sme 21 titulov

Zdravotnická psychologie

Zdravotnická psychologie (e-kniha)

Eva Zacharová, Grada (2017)
teorie a praktická cvičení - 2., aktualizované a doplněné vydání

Druhé vydání úspěšné učebnice Zdravotnické psychologie s aktualizovanou teoretickou částí a cvičeními. Budoucí zdravotnický personál zde najde problematiku vztahů s pacienty i spolupracovníky. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Přehled poruch psychického vývoje

Přehled poruch psychického vývoje (e-kniha)

Co je příčinou vzniku poruch psychického vývoje? Jak se projevují? Pokud si kladete tyto otázky, jistě oceníte přehled těchto poruch. Nejde však jen o „suchý“ výčet, vše osvětlí kazuistiky, které přinesl sám život... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Optimismus, pesimismus a prevence deprese (e-kniha)

Můžeme se domnívat, že život je procházka růžovou zahradou. Realita však ukazuje, že tomu je jinak. V životě se dostáváme do různýchsituací. Někdy jsme překvapeni událostmi, o nichž jsme si nikdy nemysleli, že by mohly potkat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie (e-kniha)

Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,60€

Zdravotnická psychologie

Zdravotnická psychologie (e-kniha)

Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková, Grada (2007)
Teorie a praktická cvičení

Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko - praktický celek. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou psychologie nemocných.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Psychopatologie

Psychopatologie (e-kniha)

Miroslav Orel, , Grada (2012)

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Demence

Demence (e-kniha)

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Grada (2020)
nefarmakologické aktivizační postupy

Publikace je určena všem, kteří hledají možnosti jak zvládnout péči o starší dezorientované lidi a jak je aktivizovat, i těm, kteří se na péči o nemocné s demencí teprve připravují. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,60€

Ve jménu Boha

Ve jménu Boha (e-kniha)

Vladislav Šolc, Triton (2013)
Fanatismus v pojetí hlubinné psychologie

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,75€

Online závislosti

Online závislosti (e-kniha)

Lukas Blinka, , Grada (2016)

Kniha nabízí psychologický pohled na fenomén závislostí, které se pojí s používáním internetu. Čtenáři zde najdou odpovědi na základní otázky: Co jsou nelátkové závislosti? Proč se internet stal významným faktorem vzniku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Psychopatologie

Psychopatologie (e-kniha)

Miroslav Orel, , Grada (2016)
Nauka o nemocech duše, 2., aktualizované a doplněné vydání

Druhé vydání úspěšné publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Čtivou formou přináší základní informace o oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Sociální fobie a její léčba

Sociální fobie a její léčba (e-kniha)

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Mají přehnané obavy z toho, co si druzí o nich budou myslet. Tato porucha výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem, brání jim ve studiu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha (e-kniha)

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,84€

Klinická hypnóza

Klinická hypnóza (e-kniha)

Stanislav Kratochvíl, Grada (2009)
3., aktualizované a rozšířené vydání

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,09€

Psychologie sériových vrahů

Psychologie sériových vrahů (e-kniha)

Andrej Drbohlav, Grada (2013)
200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického fenoménu uvádí stručné příběhy těch nejbrutálnějších sériových vrahů dnešní doby, a to od... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,21€

Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi (e-kniha)

Publikace přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Autory příspěvků jsou především neuropsychologové, kliničtí psychologové a neurovědci, ale také kolegové z ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,00€

Kognitivní trénink v praxi

Kognitivní trénink v praxi (e-kniha)

Jana Klucká, Pavla Volfová, Grada (2016)
2., rozšířené vydání

Seznamte se s nejnovějšími metodami tréninku duševních schopností! Autorky se soustředí na procvičování kognitivních funkcí, které nám umožňují poznávat okolní svět, plánovat naše jednání, pamatovat si, ale také vstupovat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Dětská klinická psychologie

Dětská klinická psychologie (e-kniha)

Pavel Říčan, Krejčířová Dana, , Grada (2006)
4., přepracované a doplněné vydání

Kniha, která zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, již po mnoho let úspěšně slouží klinickým psychologům jako základní učebnice. Díky její srozumitelnosti a přehlednosti z ní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,89€

Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha (e-kniha)

Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Jídlo není nepřítel

Jídlo není nepřítel (e-kniha)

Anorexie jako závažná porucha příjmu potravy je alarmujícím fenoménem dnešní doby, který si občas vybírá oběti na životě. Autorka knihy, novinářka Michala Jendruchová, která si sama peklem anorexie prošla, čtenářům... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Suicidialita u psychických poruch

Suicidialita u psychických poruch (e-kniha)

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€