❄️Aktuálne knižné zľavy

Vedenie vyučovania

Našli sme 33 titulov

Didaktika literatury: výzvy oboru

Didaktika literatury: výzvy oboru (e-kniha)

Ondřej Hník, Karolinum (2020)
Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru

Autor monografie zastává názor, že existují tři oblasti, které je třeba mít v oboru didaktiky literatury i školním literárním vzdělávání na zřeteli a které je třeba... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Obecná didaktika

Obecná didaktika (e-kniha)

Lucie Zormanová, Grada (2014)
Pro studium a praxi

Seznamte se s nejdůležitějšími otázkami obecné didaktiky! Publikace určená především studentům učitelství a učitelům, a to na všech stupních školství včetně vysokého, vás srozumitelnou a jasnou formou seznámí se základními... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€

Výzkumné metody v pedagogické praxi

Výzkumné metody v pedagogické praxi (e-kniha)

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,42€

Čeština zajímavě a komunikativně I

Čeština zajímavě a komunikativně I (e-kniha)

Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Grada (2013)
pro 6. a 7. třídu

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti (e-kniha)

Olga Medlíková, Grada (2010)
Manuál úspěšného lektora

Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Učitel

Učitel (e-kniha)

Radmila Dytrtová, Marie Krhutová, Grada (2009)
Příprava na profesi

Současná teorie a výzkum v oblasti pedagogiky a školství se stále více a více zaměřuje na profesionalizaci vzdělávání. Přinášíme vám proto zbrusu novou publikaci PhDr. Radmily Dytrtové, CSc., a PeadDr. Marie Krhutové... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,99€

Vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolská pedagogika (e-kniha)

Milan Slavík, , Grada (2012)
Pro odborné vzdělávání

Monografie chce přispět kávytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Didaktika pro vysokoškolské učitele

Didaktika pro vysokoškolské učitele (e-kniha)

Libuše Podlahová, , Grada (2012)
Vybrané kapitoly

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Didaktika dospělých

Didaktika dospělých (e-kniha)

Co vám kniha přinese? Porozumíte klíčovým pojmům a seznámíte se se základními problémy z oblasti didaktiky a didaktiky dospělých. Pochopíte specifika vzdělávání a učení dospělého. Budete se orientovat v historických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání (e-kniha)

Vanda Hájková, Iva Strnadová, Grada (2010)
Teorie a praxe

Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Konec školní nudy

Konec školní nudy (e-kniha)

Dagmar Sieglová, Grada (2019)
Didaktické metody pro 21. století

Cílem knihy je podpořit pedagogickou praxi v současné době globalizace, informačního boomu a sociálních médií, kdy dosavadní metody výuky pozbývají na účinnosti. Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Jazyk a jazykověda

Jazyk a jazykověda (e-kniha)

Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Rétorika pro pedagogy

Rétorika pro pedagogy (e-kniha)

Kniha Rétorika pro pedagogy přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření dovednosti kvalitně promlouvat na veřejnosti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti (e-kniha)

Olga Medlíková, Grada (2013)
Manuál úspěšného lektora - 2., doplněné vydání

Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků (e-kniha)

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Lektorské finty

Lektorské finty (e-kniha)

Jana Trdá, Grada (2011)
Jak připravit a realizovat zajímavá školení - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Praktická a názorná knížka přináší zejména začínajícím lektorům, trenérům a učitelům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá školení. V aktualizovaném a rozšířeném vydání příručky naleznete například lektorský manuál... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,99€

Odměny a tresty ve školní praxi

Odměny a tresty ve školní praxi (e-kniha)

Robert Čapek, Grada (2014)
2., přepracované vydání

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Nauč se to!

Nauč se to! (e-kniha)

Henry L. Roedinger III, Mark A. McDaniel, Peter C. Brown, Jan Melvil publishing (2017)
Jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat

Většina z nás používá při studiu zastaralé kontraproduktivní metody. Díky novým poznatkům psychologie a dalších věd přišel čas se jich zbavit. Nejrozšířenější postupy, jako je podtrhávání v textu a jeho biflování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,80€

Obecná didaktika

Obecná didaktika (e-kniha)

Jarmila Skalková, Grada (2007)
2., rozšířené a aktualizované vydání

Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Čeština zajímavě a komunikativně II

Čeština zajímavě a komunikativně II (e-kniha)

Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Grada (2014)
pro 8. a 9. třídu

Publikace navazuje na knihu Čeština zajímavě a komunikativně I pro 6. a 7. ročník. Je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům oboru Český jazyk a literatura... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,26€