📚 Aktuálne knižné zľavy

Podnikové financie

Našli sme 30 titulov

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů (e-kniha)

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€

Investiční controlling

Investiční controlling (e-kniha)

Hana Scholleová, Grada (2009)
Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání

Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání (e-kniha)

Petr Valouch, Grada (2012)
praktický průvodce

Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Základy finančního řízení podniku

Základy finančního řízení podniku (e-kniha)

Uznávaná autorka srozumitelně a na mnoha příkladech vysvětluje hlavní metody a přístupy podnikových financí, s důrazem na ty, které nejlépe fungují v našem podnikatelském prostředí. Text vysvětluje základní aspekty rozhodování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy (e-kniha)

Publikace určená manažerům, podnikatelům a studentům VŠ se zabývá uceleným souborem témat, která jsou obrazem rozhodovacích procesů v podniku. Prakticky zaměřený výklad je doplněn rozsáhlou případovou studií a návodnými schématy. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Platební karty

Platební karty (e-kniha)

Pavel Juřík, Grada (2006)
Velká encyklopedie - 1870-2006

Ojedinělá publikace na našem i světovém trhu podává komplexní pohled na historii platebních karet. Zajímavým a poutavým způsobem přibližuje vývoj jednotlivých typů platebních karet v USA, v Evropě a Japonsku, vznik mezinárodních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Ekonomické a finanční řízení firmy

Ekonomické a finanční řízení firmy (e-kniha)

Tomáš Petřík, Grada (2009)
Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Nové vydání je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
52,77€

Účetnictví a finanční řízení

Účetnictví a finanční řízení (e-kniha)

Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,67€

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (e-kniha)

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS (e-kniha)

Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS. Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Moderní metody řízení nákladů

Moderní metody řízení nákladů (e-kniha)

Boris Popesko, Šárka Papadaki, Grada (2016)
2., aktualizované a rozšířené vydání

Poznejte v tuzemsku méně známé metody řízení nákladů a inovovaný koncept klasifikace nástrojů řízení nákladů, který reflektuje světové trendy v manažerském účetnictví, jeho struktuře a názvosloví. Nové vydání je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání (e-kniha)

Petra Růčková, Grada (2015)
metody, ukazatele, využití v praxi

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (e-kniha)

Vladimír Smejkal, Karel Rais, Grada (2009)
3., rozšířené a aktualizované vydání

V třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání komplexní publikace se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,96€

Řízení platební schopnosti podniku

Řízení platební schopnosti podniku (e-kniha)

Snahou každého manažera je efektivní využívání disponibilních zdrojů za účelem rozvoje podniku a zachování jeho trvalé existence. Kromě vyhledávání investic, jež přinášejí růst výnosnosti investovaného kapitálu, je podstatné.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Metody komplexního hodnocení podniku

Metody komplexního hodnocení podniku (e-kniha)

Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (e-kniha)

Vladimír Smejkal, Karel Rais, Grada (2013)
4., aktualizované a rozšířené vydání

Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,90€

Business Intelligence

Business Intelligence (e-kniha)

David Slánský, Jan Pour, Ota Novotný, Grada (2004)
Jak využít bohatství ve vašich datech

Business Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,55€

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání (e-kniha)

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,24€

Finanční analýza - 4. rozšířené vydání

Finanční analýza - 4. rozšířené vydání (e-kniha)

Petra Růčková, Grada (2011)
metody, ukazatele, využití v praxi

Autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Finance podniku

Finance podniku (e-kniha)

Hana Scholleová, Petra Štamfestová, Grada (2015)
Sbírka řešených příkladů a otázek

Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady jsou rozděleny podle oblastí — od základů finančního managementu přes finanční analýzu až po stanovení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€