❄️Aktuálne knižné zľavy

Lingvistická antropológia, sociolingvistika

Našli sme 26 titulov

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském (e-kniha)

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Pragmatika v češtině

Pragmatika v češtině (e-kniha)

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Co je nového v lingvistice

Co je nového v lingvistice (e-kniha)

Trápí lingvisty naše problémy s pravopisem? Proč nemůžeme zrušit tvrdé a měkké y/i? Co se stane, když se změní pravidla psaní velkých a malých písmen? Jak vypadá lingvistická analýza pokrmu kung-pao? Odpovědi nejen na takovéto... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Jazyk v kontextu kultury

Jazyk v kontextu kultury (e-kniha)

Jerzy Bartmiński, Karolinum (2016)
Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku (e-kniha)

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Česká morfologie a korpusy

Česká morfologie a korpusy (e-kniha)

Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Analýza diskurzu a mediální text

Analýza diskurzu a mediální text (e-kniha)

Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším disciplínám. Největší pozornost je však věnována lingvistické analýze textu, tomu, co analýza diskurzu přináší Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Rétorika v evropské kultuře i ve světě

Rétorika v evropské kultuře i ve světě (e-kniha)

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

O čem je morfologie

O čem je morfologie (e-kniha)

Vysokoškolská učebnice O čem je morfologie zaujme nejen lingvisty, ale i zájemce o jazyk z jiných oborů zasvěceným výkladem nejdůležitějších témat vymezujících předmět současné morfologie. Formou dialogu různých přístupů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,00€

Teorie lexikální sémantiky

Teorie lexikální sémantiky (e-kniha)

Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Magie slova a textu

Magie slova a textu (e-kniha)

Etnolingvistika bývá nejčastěji charakterizována jako věda zabývající se vztahem jazyka a kultury. Pod touto obecnou definicí se však skrývá mnoho různých přístupů. To je způsobeno odlišně vymezovanými prvky předmětu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky

Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky (e-kniha)

Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka rozvíjela po mnoho let. Publikace je syntézou autorčiny práce na této teorii a představuje její ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků (e-kniha)

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Zvuková báze řečové komunikace

Zvuková báze řečové komunikace (e-kniha)

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Česko-maďarské ob(z)ory

Česko-maďarské ob(z)ory (e-kniha)

Jiří Januška, Karolinum (2018)
Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů

Kolektivní monografie pod edičním vedením Jiřího Janušky představuje na velké ploše a v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,99€

Fonetika italštiny

Fonetika italštiny (e-kniha)

Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hlavním ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Jazyk a skutečnost

Jazyk a skutečnost (e-kniha)

Ve své knižní prvotině (Língua e realidade, 1963) Vilém Flusser naznačuje cestu k vytvoření jakési celostné filosofie jazyka. Vychází z hypotézy o totožnosti struktury světa a struktury jazyka: skutečnost, definovaná jako souhrn... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,30€

Úvod do dějin tištěných médií

Úvod do dějin tištěných médií (e-kniha)

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Stopařův průvodce po galaxii jazyků

Stopařův průvodce po galaxii jazyků (e-kniha)

Yens Wahlgren, Paseka (2019)
Fantastická lingvistika od Tolkiena po Klingony

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Nebo také elfem, gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem. Yens Wahlgren, odborník na umělé jazyky, kterými se mluví ve fikčních světech, se v jedinečné knize zabývá takovými... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Korpus a korpusová lingvistika

Korpus a korpusová lingvistika (e-kniha)

Obsah i zaměření knihy Korpus a korpusová lingvistika vystihuje v zásadě její název. Zabývá se korpusem, v moderní lingvistice teprve nedávno začínajícím, ale dnes už mohutným a vlivným jevem, jeho aspekty i navazující lingvistickou . Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€