🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Učebnice a slovníky

Našli sme 766 titulov

Pragmatika v češtině (e-kniha)

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Nejnebezpečnější zvířata světa (e-kniha)

Karolin Küntzelová, Edika (2014)
Draví, jedovatí, smrtelně nebezpeční

Pozor! Zde číhá smrt v mnoha podobách – ať už je to jed, ostré zuby nebo obrovská fyzická síla. Nejnebezpečnější zvířata světa se představují: drobná, ale velmi jedovatá šípová žába, nenasytný krokodýl a rychlé šelmy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,48€
4,93€

Občanské právo hmotné (e-kniha)

Petra Polišenská, , Wolters Kluwer ČR (2016)
Musíš znát...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva hmotného za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,27€
9,24€

Die Räuber / Loupežníci (e-kniha)

Přesvědčte se, že i klasikové německy psané literatury píší k současným tématům! Pociťujete zdrženlivý odstup při slovech světoví klasikové, klasická díla, nebo vám dokonce naskakuje husí kůže, když slyšíte termín... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,32€
5,69€

Nožky stonožky Božky (e-kniha)

Marie Hollitzerová, Aleš Čuma, Edika (2014)
Veselé počítání

Na obrazovce s dětmi počítaly a samy se taky učily. Zkuste to s nimi i dnes. Čekají vás příběhy, hádanky, omalovánky. Uvidíte, že se u toho pořádně pobavíte – někdy dokonce zazpíváte. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,78€
3,40€

Pohádky bratří Grimmů / Märchen der Brüder Grimm (e-kniha)

Kniha je určena pokročilým studentům němčiny, kteří si chtějí zábavným způsobem rozšířit své znalosti německého jazyka. Obsahuje výběr šesti oblíbených pohádek bratří Grimmů: Brémští muzikanti, Zlatá husa, Šípková... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,32€
5,69€

Fairy Tales by The Brothers Grimm / Pohádky bratří Grimmů (e-kniha)

Učte se angličtimu čtením pohádek! Bratři Jacob (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmové byli němečtí lingvisté, literární badatelé a sběratelé lidových vyprávění a pohádek. Těch shromáždili na dvě stě... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,75€
6,08€

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání (e-kniha)

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€
15,25€

Obchodní korporace a ochrana slabší strany (e-kniha)

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€
9,55€

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství (e-kniha)

Cílem publikace Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství je v první řadě shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,70€
14,13€

Školní zralost (e-kniha)

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, Edika (2015)
Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech: - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - zrakové vnímání - vnímání prostoru... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,32€
5,69€

Podnikání v globalizovaném světě (e-kniha)

Kniha představuje praktickou učební pomůcku zejména pro studenty ekonomických oborů. Autoři v knize vykládají vztah podnikání a globalizace velmi komplexně; reflektují nejen finanční a ekonomické, ale rovněž prostorové, sociální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,10€
17,19€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (e-kniha)

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,92€
14,33€

Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání (e-kniha)

Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
23,34€
21,01€

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky (e-kniha)

Hana Březinová, Wolters Kluwer ČR (2017)
Praktický komentář

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,01€
18,91€

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů (e-kniha)

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€
13,33€

Kyberkriminalita (e-kniha)

V předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€
9,55€

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání (e-kniha)

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,80€
18,72€

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci (e-kniha)

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to judikatura nejen... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
42,23€
38,01€

Čeština zajímavě a komunikativně I (e-kniha)

Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Grada (2013)
pro 6. a 7. třídu

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€
11,12€