❄️Novoročné knižné zľavy

Didaktika

Našli sme 65 titulov

Koučování ve školní praxi

Koučování ve školní praxi (e-kniha)

Seznamte se spolu s námi s koučinkem. Patříte mezi pedagogickou veřejnost nebo studujete některý z pedagogických oborů? Tak právě tato kniha se může stát vaším průvodcem. Naučí vás jak začlenit koučování mezi nástroje řízení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (e-kniha)

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti), která proběhla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu roku 2012... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Obecná didaktika

Obecná didaktika (e-kniha)

Lucie Zormanová, Grada (2014)
Pro studium a praxi

Seznamte se s nejdůležitějšími otázkami obecné didaktiky! Publikace určená především studentům učitelství a učitelům, a to na všech stupních školství včetně vysokého, vás srozumitelnou a jasnou formou seznámí se základními... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví (e-kniha)

Jitka Machová, Dagmar Kubátová, , Grada (2016)
2., aktualizované vydání

Zdraví člověka je v současnosti chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Výkladový slovník z pedagogiky

Výkladový slovník z pedagogiky (e-kniha)

Zdeněk Kolář, , Grada (2012)
583 vybraných hesel

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Pedagogika

Pedagogika (e-kniha)

Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Výzkumné metody v pedagogické praxi

Výzkumné metody v pedagogické praxi (e-kniha)

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,42€

Čeština zajímavě a komunikativně I

Čeština zajímavě a komunikativně I (e-kniha)

Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Grada (2013)
pro 6. a 7. třídu

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Zahájení školní docházky

Zahájení školní docházky (e-kniha)

Publikace se zabývá důležitým tématem pedagogické teorie a praxe a zároveň zlomovou událostí v životě dítěte a jeho rodiny - nástupem do první třídy základní školy. Školák přechází do životní etapy, která přináší mnoho... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti (e-kniha)

Olga Medlíková, Grada (2010)
Manuál úspěšného lektora

Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Andragogický slovník

Andragogický slovník (e-kniha)

Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Učitel

Učitel (e-kniha)

Radmila Dytrtová, Marie Krhutová, Grada (2009)
Příprava na profesi

Současná teorie a výzkum v oblasti pedagogiky a školství se stále více a více zaměřuje na profesionalizaci vzdělávání. Přinášíme vám proto zbrusu novou publikaci PhDr. Radmily Dytrtové, CSc., a PeadDr. Marie Krhutové... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,99€

Inkluzívní škola

Inkluzívní škola (e-kniha)

Knížka pro učitele a také ředitele škol, kteří hledají inspiraci pro inkluzívní vyučování - tedy jak zvládnout v jedné třídě pohromadě žáky s různou úrovní nadání, migranty, příslušníky menšin. .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,10€

Analýza vyučování

Analýza vyučování (e-kniha)

Vyučovací proces lze poměrně jednoduše a jednoznačně vymezit - žáci se učí a učitel řídí jejich učební činnosti. Ale vyučování je i přes všechna možná jednoduchá vymezení poměrně složitým procesem, do kterého vstupuje mnoho prvků a prolínají se v něm... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€

Metody a postupy poznávání žáka

Metody a postupy poznávání žáka (e-kniha)

Václav Mertin, Lenka Krejčová, Wolters Kluwer ČR (2016)
pedagogická diagnostika

V publikaci naleznete odpovědi na otázky: Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky? Jak zmapovat vztahy ve třídě? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,07€

Pedagogický náčrtník

Pedagogický náčrtník (e-kniha)

Paul Klee, Triáda (2013)

Pedagogický náčrtník (Pädagogisches Skizzenbuch) vyšel roku 1925 jako druhý svazek edice Knihy Bauhausu, řízené Walterem Gropiem a László Moholy-Nagyem, v mnichovském nakladatelství Albert Langen. Paul Klee, jenž na Bauhausu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,30€

Andragogika

Andragogika (e-kniha)

Milan Beneš, Grada (2014)
2., aktualizované a rozšířené vydání

Vzdělávání dospělých je dynamicky se rozvíjející obor, který reaguje na aktuální požadavky praxe a vzdělávací politiky, mj. i sociálních a vzdělávacích programů EU. Tato úspěšná publikace slouží jako základní učební text... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolská pedagogika (e-kniha)

Milan Slavík, , Grada (2012)
Pro odborné vzdělávání

Monografie chce přispět kávytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Didaktika pro vysokoškolské učitele

Didaktika pro vysokoškolské učitele (e-kniha)

Libuše Podlahová, , Grada (2012)
Vybrané kapitoly

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Edukace seniorů

Edukace seniorů (e-kniha)

Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová, Grada (2015)
Geragogika a gerontodidaktika

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,71€