⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Dejiny krajín

Našli sme 263 titulov

Vzestup a pád ČSLA?

Vzestup a pád ČSLA? (e-kniha)

K vojenské profesi a fungování armády v období komunistického režimu se vztahuje celá řada stereotypů. Armáda je zpravidla vnímána jako poslušný nástroj KSČ připravený vystoupit proti vlastním občanům a plnit agresivní plány... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Od nepostradatelnosti ke stagnaci?

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? (e-kniha)

Tomáš Nigrin, Dokořán (2020)
Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století. Železniční doprava patřila na počátku 70. let k nepostradatelným pilířům domácí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,99€

Stopy dávnej minulosti 3

Stopy dávnej minulosti 3 (e-kniha)

Pavel Dvořák, Rak (2013)
Zrod národa

Kniha rozpráva o príchode Slovanov, o ich osudoch v čase avarskej nadvlády, o Nitrianskom kniežatstve, vzniku Veľkej Moravy, o jej páde a príchode starých Maďarov, no najmä o tom, ako sa začali meniť na Slovákov... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,20€

Tajné dějiny objevování Ameriky

Tajné dějiny objevování Ameriky (e-kniha)

Kdo předešel Kryštofa Kolumba? Amerika byla odnepaměti navštěvována příslušníky různých národů světa. Proč ale byly zprávy o těchto cestách utajovány? A kdo vlastně jako první Ameriku objevil? Kniha ukazuje, že... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Epidémie v dejinách

Epidémie v dejinách (e-kniha)

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková, Premedia (2020)
Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Výrazne zasiahli v prospech moderných ľudí v ich strete s neandertálcami... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,90€

Nervová vlákna diktatury

Nervová vlákna diktatury (e-kniha)

Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Studentské hnutí odporu

Studentské hnutí odporu (e-kniha)

S osobností Josefa Šárky (1918–2008) se pojí význačné mezníky boje proti totalitním režimům v Československu: 17. listopad roku 1939 a roku 1989. Přítomný svazek přináší dva Šárkovy vzpomínkové texty, v nichž autor vzpomíná... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008. 2. svazek M-Ž.

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008. 2. svazek M-Ž. (e-kniha)

Druhý a zároveň závěrečný svazek Biografického slovníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za roky 1945-2008 završuje sérii slovníků, které zmapovaly dějiny pražské lékařské fakulty od jejího založení až po současnost... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Léta touhy, víry i zklamání

Léta touhy, víry i zklamání (e-kniha)

Publikace přibližuje české veřejnosti období reformního socialismu, normalizace a „zvonění klíči“ v roce 1989. Osobní prožitky na působení v mládežnických organizacích a zastupitelských orgánech, na invazi sovětských armád... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,69€

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 (e-kniha)

Kniha přináší nový pohled na utváření občanského sektoru v České republice v 90. letech, a to perspektivou vyprávění osobností, které se do něj aktivně zapojily. Chce oslovit nejen odborníky z oblasti sociologie, politologie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Zmizelá Šumava

Zmizelá Šumava (e-kniha)

Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,57€

Normalizační festival

Normalizační festival (e-kniha)

Přemysl Houda, Karolinum (2019)
Socialistické paradoxy a postsocialistické korekce

Normalizační festival je původní monografií o československém pozdním socialismu, zvláště pak o pozdně socialistické veřejné sféře, jež je dnes často považována za a priori toxickou. Hlavními postavami monografie jsou organizátoři. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Krizový management barokní ekonomiky?

Krizový management barokní ekonomiky? (e-kniha)

Jaroslav Čechura, Karolinum (2020)
Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660-1720)

Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660.... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008 (e-kniha)

Biografické slovníky obecně patří k základním pomůckám badatelů v jednotlivých historiografíckých disciplínách a platí to pochopitelně i pro historiky medicíny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba

Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba (e-kniha)

Publikace Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba reflektuje názory čtyř autorů, kteří ve svých teoretických textech analyzují oblasti lidské psychiky. Sdružujícím obsahovým prvkem publikace je samotná terapie uměním. Hana Steh Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,99€

Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století

Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století (e-kniha)

Josef Forbelský, Vyšehrad (2006)
Osudy generála Baltasara Marradase

Práce předního českého hispanisty nabízí nový vhled do dějin a kultury evropských zemí v době třicetileté války. Za epický svorník své práce zvolil Josef Forbelský osud význačného generála habsburských vojsk, původem Španěla... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,98€

Most do budoucnosti

Most do budoucnosti (e-kniha)

Matěj Spurný, Karolinum (2016)
Laboratoř socialistické modernity na severu Čech

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech. Náhradou za starý vznikl nový Most, který vzbuzoval veliká očekávání, ale ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Turistická odysea

Turistická odysea (e-kniha)

Pavel Mücke, Lenka Krátká, Karolinum (2019)
Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto . Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,00€

Fenomén Dijon

Fenomén Dijon (e-kniha)

Jiří Hnilica, Karolinum (2017)
Století českých maturit ve Francii

Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše (e-kniha)

Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€