🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Geografia a cestovanie

Našli sme 9 titulov

Od hradu k hradu (1. diel) (e-kniha)

Daniel Kollár, Ján Lacika, DAJAMA (2017)
18 výletov k 36 hradom

Kniha Od hradu k hradu ponúka viacero zaujímavých námetov na pešiu turistiku alebo cykloturistiku k najnavštevovanejším hradom západnej časti Slovenska. Hrady sú zoskupené do dvojíc, ktoré sa dajú absolvovať ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Záhadné miesta (1. diel) (e-kniha)

Ján Lacika, DAJAMA (2017)
128 tajomných a zaujímavých miest

Slovensko ponúka priehrštie najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto vznikla kniha Záhadné miesta, ktorá sa venuje tajomným javom, udalostiam či osobnostiam členeným podľa jednotlivých slovenských regiónov. „Chceli ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Najkrajšie mestské prechádzky (e-kniha)

Ján Lacika, DAJAMA (2017)
40 prechádzok

40 najkrajších prechádzok po slovenských mestách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Najkrajšie vyhliadky (e-kniha)

Ján Lacika, DAJAMA (2016)
50 vyhliadkových miest

Príjemným spestrením potuliek po krajine bývajú pekné vyhliadky. Zväčša kopcovitá krajina Slovenska je poskladaná z pahorkov, vrchov či hrebeňov, z ktorých nám nič nebráni pokochať sa blízkymi aj vzdialenými horizontmi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Kaštiele (e-kniha)

Podobne ako Hrady a zámky aj kniha Kaštiele voľne nadväzuje na publikáciu o hradných zrúcaninách. V tejto knihe však zostavovatelia najväčší priestor poskytli stavbám, ktoré sú zväčša pekne zrekonštruované a v ktorých sídlia... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€
7,61€

Najkrajšie doliny (e-kniha)

Ako ďalší titul z edície Prírodné Krásy Slovenska vyšla publikácia Najkrajšie doliny. Určitým spôsobom nadväzuje na úplne prvú publikáciu z tejto edície – knihu Najkrajšie vrchy. Podobne ako vrchy a štíty aj doliny patria... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€
7,61€

Od hradu k hradu (2. diel) (e-kniha)

Daniel Kollár, Ján Lacika, DAJAMA (2018)
18 výletov k 36 hradom

Kniha Od hradu k hradu ponúka viacero zaujímavých námetov na pešiu turistiku alebo cykloturistiku k najnavštevovanejším hradom západnej časti Slovenska. Hrady sú zoskupené do dvojíc, ktoré sa dajú absolvovať... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Záhadné miesta (2. diel) (e-kniha)

Ján Lacika, DAJAMA (2018)
128 tajomných a zaujímavých miest

Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvom diele knihy Záhadné miesta, ktorá sa venuje tajomným javom a udalostiam západného Slovenska je tu druhý diel o záhadách ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,39€
9,35€

Národné parky (e-kniha)

Slovensko je bohaté na rastlinstvo a živočíšstvo a lesy napríklad pokrývajú až 36 % z celkovej plochy územia. Hoci človek svojou činnosťou veľmi silno pozmenil pôvodný charakter krajiny, snahou nás všetkých by malo byť udržať najzachovanejšie územia... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€
7,61€