📚 Aktuálne knižné zľavy

Ostatné

Našli sme 24 titulov

Soudobá ekonomie očima tří generací

Soudobá ekonomie očima tří generací (e-kniha)

Soudobá ekonomie očima tří generací předních akademických představitelů působících na Institutu ekonomických studií shrnuje příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Institutu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Manažerské účetnictví a controlling

Manažerské účetnictví a controlling (e-kniha)

Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€

Účetnictví 2014 (učebnice pro střední a vyšší odborné školy)

Účetnictví 2014 (učebnice pro střední a vyšší odborné školy) (e-kniha)

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2014? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,48€

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání (e-kniha)

Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,07€

Účetnictví – Velká kniha příkladů

Účetnictví – Velká kniha příkladů (e-kniha)

Nové vydání publikace Účetnictví – velká kniha příkladů už tradičně zohledňuje aktuální změny v legislativě. Jedinečnost knihy spočívá v praktické ukázce všech účetních dokladů a v souhrnném příkladu na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví (e-kniha)

Jana Pilátová, Grada (2015)
s komentářem

V publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2016, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky Národní účetní rady, Jany Pilátové. Výklad je zaměřen zejména na nově platná ustanovení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,28€

Účetnictví a finanční řízení

Účetnictví a finanční řízení (e-kniha)

Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,67€

Inventarizace v praxi

Inventarizace v praxi (e-kniha)

Vladimír Schiffer, Grada (2006)
otázky a odpovědi

Uznávaný odborník odpovídá na všechny možné otázky ľ provede vás všemi povinnostmi, které souvisejí s prováděním inventarizace majetků a závazků v praxi účetních jednotek. Od platných právních předpisů přes přípravu a organizační zajištění, vlastní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (e-kniha)

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (e-kniha)

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Získáte jedinečný přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,01€

Daně z příjmů 2013

Daně z příjmů 2013 (e-kniha)

Jiří Dušek, Grada (2013)
přehledy, daňové a účetní tabulky

Autor v již osmém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů. Výstižnými a stručnými schématy a praktickými... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,55€

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací (e-kniha)

Pavlína Hejduková, Dita Hommerová, Michaela Krechovská, Grada (2018)
klíčové oblasti pro jejich udržitelnost

Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Zaměřuje se na marketing, management a finanční řízení neziskových organizací. V případových studiích představuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí (e-kniha)

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,06€

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání (e-kniha)

Audit účetní závěrky je proces upravený zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,61€

Zákon o účetnictví 2017

Zákon o účetnictví 2017 (e-kniha)

Jana Pilátová, Grada (2017)
s komentářem

V publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky Národní účetní rady, Jany Pilátové. Výklad je zaměřen zejména na nově platná ustanovení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,28€

Účetnictví 1

Účetnictví 1 (e-kniha)

Jana Hinke, Dana Bárková, Grada (2011)
Aplikace principů a technik - 2., aktualizované a doplněné vydání

Nové vydání úspěšné knížky objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů zejména na příkladech a úlohách a je určena především studentům a začátečníkům, kteří už mají o jednotlivých tématech základní přehled... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Oceňování finančních institucí

Oceňování finančních institucí (e-kniha)

Milan Hrdý, Grada (2005)
Praktické postupy a příklady

Oceňování finančních institucí nabývá v posledních letech na významu. Fúze a akvizice těchto subjektů, rozvinutost a vzájemná provázanost finančních trhů a komplexnost nabízených služeb zvyšuje náročnost na stanovení jejich... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,99€

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví (e-kniha)

Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů — nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Každému subsystému věnují samostatnou kapitolu, ve které jsou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (e-kniha)

Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou kapitálových společností, přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření, až po uzavření účetních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob

Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob (e-kniha)

Jiří Dušek, Grada (2018)
praktický návod s podklady na jejich určení

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro firmy a organizace, které mají povinnost určit vlastní normy mank, ale i pro správce daně. Uvádíme několik metod... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,11€