🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Dane, účtovníctvo

Našli sme 203 titulov

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (e-kniha)

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€

Daňové zákony 2020 ČR XXL ProFi (díl druhý)

Daňové zákony 2020 ČR XXL ProFi (díl druhý) (e-kniha)

Kolektiv autorů, DonauMedia (2020)
Úplná znění platná v roce 2020 (díl druhý, právní stav 1. leden 2020)

Úplné znění daňových zákonů s komentářem novel (právní stav 1. 1. 2020). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,59€

Soudobá ekonomie očima tří generací

Soudobá ekonomie očima tří generací (e-kniha)

Soudobá ekonomie očima tří generací předních akademických představitelů působících na Institutu ekonomických studií shrnuje příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Institutu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně - 4. vydání (e-kniha)

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání (e-kniha)

Přidanou hodnotou aktualizovaného vydání úspěšné publikace je komplexní pohled na problematiku nevýdělečných organizací, právní úpravu jejich postavení a vnitřního práva. Kapitoly představují ucelený soubor nejnovějších... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,31€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání (e-kniha)

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,92€

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů (e-kniha)

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky (e-kniha)

Hana Březinová, Wolters Kluwer ČR (2017)
Praktický komentář

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,01€

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (e-kniha)

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
27,16€

Zveřejňování obchodních korporací

Zveřejňování obchodních korporací (e-kniha)

Kniha je věnována problematice zveřejňování účetních informací. Je zde komplexně popsána metodika sestavení účetní závěrky za období 2016 z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních jednotek. Jsou představeny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Základy účetnictví

Základy účetnictví (e-kniha)

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,83€

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí (e-kniha)

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání (e-kniha)

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,89€

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody (e-kniha)

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,34€

Daňové zákony 2019 ČR XXL ProFi (díl první, první vydání)

Daňové zákony 2019 ČR XXL ProFi (díl první, první vydání) (e-kniha)

DonauMedia (2019)
Úplná znění platná v roce 2019 (díl první, vydání 1.1, právní stav 24. duben 2019)

Přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,59€

Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání

Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání (e-kniha)

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková, Grada (2018)
právo - účetnictví - daně

Kniha řeší komplexně právní, daňové i účetní aspekty všech společností s ručením omezeným. Součástí jsou možné formulace společenské smlouvy a mnoho příkladů. Nové vydání zohledňuje názorový posun, ke kterému... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018 (e-kniha)

Hana Marková, Grada (2018)
Úplná znění platná k 1. 1. 2018

Získejte úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou pomůckou pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Novelizovaný text vyznačen odlišným... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,51€

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 (e-kniha)

Tato kniha pomůže každému zvládnout účetnictví bez potíží! Vhodná jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který se chce ujistit v některých účetních souvislostech. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Interpretace Národní účetní rady

Interpretace Národní účetní rady (e-kniha)

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. Kniha obsahuje nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,78€

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky (e-kniha)

Anna Pelikánová, Grada (2018)
3., aktualizované vydání

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Jde o jedinečný ucelený přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a v právu těchto subjektů. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,01€