📚 Júnový výpredaj kníh

Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov

Realistická vízia reforiem na najbližšie štyri roky

M. BeblavýSGI (2002)

🍎 Vypredané
3,51€

Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvážnejších ekonomických tém. Nevyhnutným predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpočtovania a riadenia verejných výdavkov. Súčasný systém neumožňuje vláde reálne riadiť štát v horizonte celého volebného obdobia a premieňa jej činnosť na kombináciu mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. Začiatok nového volebného obdobia poskytuje jedinečnú šancu zaviesť reformy, ktoré počas štyroch rokov prinesú aj politický efekt.

Preto táto publikácia obsahuje nielen analýzu súčasných problémov, ale prináša ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúčaní pre nového ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, zmenou systému prípravy rozpočtu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.

Rok vydania: 2002 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 55 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách