❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Zbierka príkladov z prenosu tepla 4. časť - Karol Ferstl

Zbierka príkladov z prenosu tepla 4. časť

Výmenníky tepla

Karol FerstlSTU (2020)

🍌 Odosielame o 14 dní.
30,00€

Vysokoškolská učebnica je piata časť päťdielneho súboru vysokoškolských učebníc venovaných riešeniu problémov z prenosu tepla. Kniha nadväzuje na teoretickú učebnicu Prenos tepla, vydanú v roku 2011, na cvičebnicu Prenos tepla Príklady, 1. časť Vedenie tepla, vydanú v roku 2014, na cvičebnicu Prenos tepla Príklady, 2. časť Prenos tepla konvekciou, vydanú v roku 2016 a na cvičebnicu Zbierka príkladov z prenosu tepla, 3. časť Prenos tepla sálaním
a odparovaním, vydanú v roku 2018. Štvrtý diel cvičebnice z oblasti prenosu tepla obsahuje popri úvodných statiach z teórie výmenníkov tepla aj výpočtové príklady z okruhu rekuperatívnych, regeneratívnych a zmiešavacích výmenníkov.

Táto publikácia je určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety zahŕňajúce výpočty výmenníkov tepla na všetkých troch stupňoch štúdia. Môže slúžiť ako vhodná literatúra z tejto oblasti aj v iných študijných programoch fakúlt technických univerzít a vysokých škôl zaoberajúcich sa prenosom tepla a poklesom tlaku účinkom strát vo výmenníkoch, ako aj pre širokú technickú odbornú verejnosť z oblasti tepelnej techniky.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788022750400 Počet strán: 423 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách