❄️Veľké knižné upratovanie!

Geografia 7 - pracovný zošit

pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ


🍌 Odosielame o 7 dní.
8,00€
Zľava 7%
7,44€

Pracovný zošit Geografia 7 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom.

Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom.
Pri niektorých úlohách sa nachádzajú QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky súvisiace s úlohu, ktorú dopĺňajú alebo rozvíjajú.
Pracovný zošit je súčasťou ucelenej sady, experimentálne overenej v praxi na pilotných školách. Do ich koncepcie sú zapracované postrehy a pripomienky učiteľov.

V pracovnom zošite nájdete aj prvky učebnice vo forme poučky alebo doplnkového vysvetlenia. Ikonou Lupa sú označené nadstavbové úlohy určené pre šikovnejších žiakov alebo na prípravu na Geografickú olympiádu.

Pre učiteľa je v ponuke aj pracovný zošit s riešeniami Zošit pre učiteľa.
Geografia 5 je v súlade s inovovaným ŠVP.

Jazyk: slovenský ISBN: 9788081208591 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 88 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách