📚 Horúce knižné zľavy

Slovenská republika - medzníky, ústava, štátna moc / štátne symboly a sviatky (tabuľka)

Publicom (2008)

🍎 Vypredané
0,70€

Tabuľka „Slovenská republika – medzníky, ústava, štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale jej obsah tvorí základ všeobecného vzdelania a národného povedomia každého občana Slovenskej republiky. Výrobok je rozdelený do troch tematických častí: Prvá predstavuje žiakom najvýznamnejšie udalosti z našej histórie. Druhá (centrálna) stručne a jasne oboznamuje žiakov s obsahom nášho najvyššieho zákona – Ústavou Slovenskej republiky. Tretia časť je venovaná štátnej moci – jej rozdeleniu a funkciám. V spodnej časti výrobku sú vyobrazení významní predstavitelia kultúrneho a politického života z rôznych historických období slovenského národa. Graficky je výrobok zhotovený v národných farbách, ktoré u žiakov evokujú a umocňujú pocit národnej hrdosti a príslušnosti k vlasti.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 660 Počet strán: 2

Zaradené v kategóriách