☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Úplné znenia zákonov 18/2020 Zákon o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) -

Úplné znenia zákonov 18/2020 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2020


🍌 Odosielame o 5 dní.
5,71€
Zľava 7%
5,31€

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 18/2020).
Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Po zmene zákonom č. 381/2019 Z. z.:


Do ustanovenia § 107 sa doplňuje definícia žiaka základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá sa bude využívať pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách.

Po zmene zákonom č. 56/2020 Z. z.:

Zmena je viazaná na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorým bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola zakázaná prevádzka zariadení pre deti a mládež. Okrem posunu termínov sa schválilo, že má minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky.

Po zmene zákonom č. 93/2020 Z. z.:

Zvýšenie otvorenosti trhu s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, ktoré získajú odporúčaciu doložku.
Zabezpečenie elektronickej verzie schválených (resp. odporúčaných) učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne na jednom, štátom určenom webovom sídle. Verzia bude prístupná žiakom, zákonným zástupcom, pedagógom.
Hodnotenie výhradne formou klasifikácie sa ukazuje ako neefektívny spôsob spätnej väzby pre žiakov. Schválil sa spôsob slovného hodnotenia.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách