☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Aktualizace V/2 2020 Školský zákon -

Aktualizace V/2 2020 Školský zákon

Změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou


🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€

Navrhované změny jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědět případné dotazy; reaguje se tak mj. na kritiku části laické i odborné veřejnosti, že písemné práce jsou hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:
- Školský zákon
- Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
- Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020


Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, přitom pro všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi cizím jazykem a matematikou).

Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně vykonat obě části maturitní zkoušky – jak společnou část, tak i profilovou část. Hodnocení didaktických testů společné části MZ je zvažováno ve dvou variantách. První možností je, že hodnocení didaktických testů bude probíhat na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. budou mít základní vypovídací hodnotu, zda žák dosáhl centrálně stanovené hranice úspěšnosti. Konkrétní bodové (procentní) hodnocení bude uvedeno pouze v protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Profilová část pak bude hodnocena standardně stupni prospěchu. Druhou možností je hodnocení didaktických testů samostatným stupněm prospěchu dle centrálních kritérií.

Způsob hodnocení MZ bude upraven v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Dále se navrhuje zrušení 3 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), které byly zavedeny zákonem č. 178/2016 Sb.

Ačkoliv MŠMT realizovalo před předpokládanou povinnou maturitní zkouškou z matematiky rozsáhlé aktivity na podporu matematického vzdělávání, panuje zásadní riziko, že značná část žáků nemá dostatečné znalosti matematiky, aby úspěšně vykonali maturitní zkoušku z tohoto zkušebního předmětu. Zvýšené množství neúspěšných absolventů středních škol pak představuje následné dopady jak zpětně do školství, tak do trhu práce a sociální oblasti.

Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se dále zavádí nová nepovinná zkouška společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“, která nahradí pokusné ověřování Matematiky.
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).
Navrhovaný zákon nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovněž se nijak netýká rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771802832069 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách