☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Aktualizace II/4 2020 - Zákon o ochraně spotřebitele, Insolvenční zákon -

Aktualizace II/4 2020 - Zákon o ochraně spotřebitele, Insolvenční zákon

Opatření proti koronaviru

Poradce s.r.o. (2020)

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€
Zľava 7%
3,72€

Úprava reaguje na rozšíření předmětu a rozsahu úpravy zákona o ochraně spotřebitele, k němuž došlo z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 vložením nové části sedmé nazvané přeshraniční dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele:
- Zákon o ochraně spotřebitele
- Insolvenční zákon
- Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
- Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

Zákon o ochraně spotřebitele
Adaptace spočívá ve vymezení ústředního styčného úřadu, orgánů příslušných pro vymáhání konkrétních právních předpisů Evropské unie uvedených v příloze nařízení (EU) 2017/2394 a dozorových pravomocí ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v adaptovaném nařízení, které nejsou v našem právním řádu zakotveny, jakož i pravomocí, které nemohou být využívány vzhledem k tomu, že porušení povinnosti není přestupkem.

Insolvenční zákon
Shodně s občanským soudním řízením a řízením před správními soudy se navrhuje prolomit § 83 insolvenčního zákona a umožnit insolvenčnímu soudu, aby na návrh dotčené osoby povolil prominutí zmeškání lhůty z důvodu mimořádných opatření při epidemii, pokud jí tato zabránila úkon, k němuž je podle insolvenčního zákona oprávněna, učinit.

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Zásadní restrikce a jejich důsledky na sociální a ekonomické poměry v České republice nezůstanou bez odezvy ani v oblastech, které spadají do resortu justice. Jednou z dotčených oblastí jsou bezesporu i probíhající soudní řízení. Dočasné omezení může mít vliv především na schopnost účastníků řízení, jejich zástupců, dalších subjektů a osob na řízení zúčastněných dodržet procesní lhůty, které pro provedení vybraných úkonů stanoví jednotlivé procesní předpisy.

Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Cílem nového zákona je zakotvit pravomoc Policie ČR a obecní policie umožnit projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771802833080 Počet strán: 160 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách