🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha 100 otázok o odpovedí - Obchodovanie - odvody o náhrady -

100 otázok o odpovedí - Obchodovanie - odvody o náhrady

Obchodovanie, Zamestnávanie

Poradca s.r.o. (2020)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,66€
Zľava 13%
11,01€

Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní, ktoré reagujú na epidemiologické opatrenia v praxi.
Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, sa v rámci opatrení poskytujú príspevky na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôžu prideľovať prácu. Podrobne sa predmetnej téme venujeme v druhej časti Zamestnávanie.

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov.
Obchodovanie
– Daň z príjmov
– Daň z pridanej hodnoty
– Úprava základu dane
– Zisk & strata
– Automobil v obchodovaní
Zamestnávanie
– Náhrady mzdy
– Preddavky na daň z príjmov
– Pracovnoprávne vzťahy

Obchodovanie
Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote podľa § 49 ods. 3 ZDP, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne sú upravené zdaňovacie obdobia právnickej osoby v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. počas obdobia konkurzu, likvidácie, hospodársky rok, zdaňovacie obdobia daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom.
V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa posúva až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň aj zaplatiť.
Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené v § 49 ZDP. V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať aj ďalšie ustanovenia platného ZDP.

Zamestnávanie
Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 ZP) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti sa v rámci tohto opatrenia poskytuje príspevok na
a) úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (podľa § 142 ZP), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur alebo
b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788081621529 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách