💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Poradca 11/2020 – Stavebný zákon s komentárom - Štefan Rišianský,

Poradca 11/2020 – Stavebný zákon s komentárom

územné plánovanie a stavebný poriadok


🍌 Odosielame o 6 dní.
4,80€
Zľava 7%
4,46€

Stavebný zákon bol v našom portfóliu uverejnený pred niekoľkými rokmi, preto sme sa rozhodli uverejniť nové znenie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) s komentárom je určený pre osoby vykonávajúce odborné činnosti v stavebníctve, pre stavebníkov a môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Aj napriek náročnému obdobiu, ktorému naša krajina čelí, sa život v stavebníctve nezastavil s výnimkou doplnenia prechodných ustanovení týkajúcich sa vydania rozhodnutí v stavebnom poriadku.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
- Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) – komentár

Agenda stavebného úradu v mnohých prípadoch vyžaduje osobný kontakt zamestnanca stavebného úradu s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi. Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb.
Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní spoločných prerokovaní vecí, miestnych ohliadok a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu, preto sa navrhuje vykonávať ich len v nevyhnutnom rozsahu.
Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a vydanie rozhodnutia vzhľadom na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej lehote. Stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Podanie, ktoré možno vybaviť na základe písomne predloženého návrhu, vybaví stavebný úrad bez zbytočného odkladu.
Územné plánovanie určuje ciele a úlohy územného plánovania, podklady v územnom plánovaní, druhy a obsah územného plánovania, obstarávanie, územné konanie a územné rokovanie. Stavebný poriadok obsahuje predpisy pre oprávnenie projektovej a inžinierskej činnosti, predpisy pre používanie výrobkov pre stavbu, povoľovanie nových stavieb, žiadosti o stavebné povolenie, vytýčenie stavieb, užívanie a kolaudáciu, zmeny v užívaní, údržbe a odstraňovaní stavieb. Obsahuje tiež predpisy pre štátny stavebný dozor.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9771335158087 Počet strán: 288 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách