🚚 Pozor! Poštovné ZADARMO na všetky objednávky Zásielkovne

Kniha Aktualizace I/3 2020 – Spotřební daně, Rozpočtová pravidla -

Aktualizace I/3 2020 – Spotřební daně, Rozpočtová pravidla

opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


🍌 Odosielame o 7 dní.
4,00€
Zľava 5%
3,80€

V reakci na aktuální situaci se šířením koronaviru Vám přinášíme novelizované úplné znění zákonů. Právní úpravy se týkají Spotřebních daní a Rozpočtových pravidel. Změny v zákonech jsou v textu přehledně označeny.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:
- Zákon o spotřebních daních
- Rozpočtová pravidla

Negativní dopady na podnikatelské subjekty spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provozování podnikatelské činnosti ztěžují. V rámci podnikatelského prostředí byly výše zmíněnými událostmi zasaženy nejen segmenty, na které opatření vlády směřovala přímo, ale též segmenty, které utrpěly v důsledku změny chování zákazníků, jakož i změnami, které se dotkly jejich obchodních partnerů a dodavatelů. Mezi ně se logicky řadí i subjekty působící v oblasti výroby a prodeje tabákových výrobků.
Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=817&CT1=0

Navrhuje se zapojení peněžních prostředků exportní pojišťovny a exportní banky (s výjimkami uvedenými v zákoně č. 58/1995 Sb.) do centrálního systému řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny. Peněžními prostředky podle § 3 písm. h) bodu 17. zákona č. 218/2000 Sb. se rozumí peněžní prostředky na účtech exportní pojišťovny a jiných právnických osob založených podle zákona č. 58/1995 Sb. (tj. právnické osoby založené podle § 4 odst. 2 písm. b) a c) a § 6 odst. 4 zákona č. 58/1995 Sb.); peněžními prostředky podle § 3 písm. h) bodu 18. zákona č. 218/2000 Sb. se rozumí peněžní prostředky na účtech exportní banky. Tyto instituce nesmí převést peněžní prostředky z účtů státní pokladny na účty vedené u komerčních finančních ústavů, pokud zákon č. 58/1995 Sb. nestanoví jinak. Zároveň se však explicitně umožňuje, aby si subjekty podle § 3 písm. h) bodu 17. a 18. zákona č. 218/2000 Sb. sjednaly na základě ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. s MF obdobné plnění nahrazující úrok na peněžní prostředky, které ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu.
Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=817&CT1=0

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Počet strán: 160 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách