🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Úplné znenia zákonov 12/2020

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,80€
Zľava 10%
15,12€

🎁 Nakúp a vyhraj 15 x 50€ na ďalšie darčeky. Bližšie informácie a pravidlá súťaže TU

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb:
podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 12/2020). Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 420/2019 Z. z.: Vypúšťa sa ustanovenie § 86 ods. 1 písm. b) z dôvodu, že toto ustanovenie sa vzťahovalo na v súčasnosti už neúčinný zákon o náhradnom výživnom č. 452/2004 Z. z. a možno ho považovať za nadbytočné. Skracuje sa doba neplatenia výživného pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy zo súčasných troch mesiacov na dva mesiace. Po zmene zákonom č. 474/2019 Z. z.: Do Trestného zákona sa zavádza nový trestný čin Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a). Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva v podpore, vo verejnej propagácii, schvaľovaní, v hrubom zľahčovaní alebo snahe ospravedlniť podľa odseku 1 sexuálny styk s dieťaťom, s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, s mŕtvym, so zvieraťom, alebo inú sexuálnu patologickú praktiku; a podľa odseku 2 pedofíliu, nekrofíliu alebo zoofíliu. Páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, t. j. ide o všeobecný subjekt. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa. Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. TRESTNÝ PORIADOK Po zmene zákonom č. 231/2019 Z. z.: Na účely transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, sa v Trestnom zákone upravujú tie ustanovenia, ktoré zohľadnia ochranu rodinných príslušníkov pred opakovanou alebo druhotnou viktimizáciou, napríklad zamedzením osobného kontaktu nielen medzi páchateľom a obeťou, ale aj medzi páchateľom a rodinnými príslušníkmi obete. V Trestnom poriadku sa zavádza nové ustanovenie § 463a, ktoré explicitne ustanovuje, že výkon detencie upravuje osobitný zákon (čl. I). Úplné znenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb Po zmene zákonom č. 474/2019 Z. z.: Do zákona v § 3 sa dopĺňa nový trestný čin podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a Trestného zákona).

Rok vydania: 2020 ISBN: 8584113063357 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 328 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách