📚 Knižná akcia každý mesiac

1000 riešení 5-6/2020 - Daňové a nedaňové výdavky 2020, Daňový poriadok - zmeny

Poradca s.r.o. (2020) • Edícia 1000 riešení • Séria 1000 riešení 2020

🍎 Vypredané
7,20€

1200 príkladov a riešení z praxe zameraných na tému aktuálnych zákonov po novelách. Príspevky Vám prinášajú renomovaní autori z praxe. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Témou čísla sú Daňové a nedaňové výdavky 2020 a Daňový poriadok po novelách.

1000 riešení 5-6/2020 obsahuje témy:
- Daňové a nedaňové výdavky po novele
- Daňový poriadok - zmeny
- Účtovníctvo
- Personalistika
- Dane v praxi

Daňové a nedaňové výdavky 2020
Aké daňové a nedaňové výdavky si môže uplatniť podnikateľ za rok 2020? Aké výdavky platia od roku 2020? Aj tieto odpovede nájdete v tomto čísle mesačníka. Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa zákona o dani z príjmov, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Daňový poriadok od roku 2020
Daňový poriadok upravuje postup daňových úradov pri kontrolách a aj pri ukladaní sankcií za porušenie predpisov. Koncom roka 2019 bola schválená novela zákona, v ktorej väčšina zmien nadobudla účinnosť od roku 2020, ale schválené boli aj také zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť až od roku 2021. Primárny cieľ novely zákona je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Ustanovenie o zastupovaní sa upravilo takým spôsobom, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa skrátila lehota, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňový subjekt nedodržal podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane, z piatich rokov na dva roky. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa v registračnom konaní ruší povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov a ustanovuje sa, aby registráciu k dani z príjmov vykonával správca dane z úradnej moci, na základe informácií získaných z príslušných registrov alebo na základe podaného daňového priznania.

Obsah:
- Daňové a nedaňové výdavky 2020
- Daňový poriadok – po novele
- Výsledok hospodárenia
- Dane v praxi – ZDP, DPH, Automobil
- Účtovníctvo – PÚ, JÚ
- Personalistika a mzdy – Pracovno-právne vzťahy, Zákonník práce
- Právo a podnikateľ
- Verejná správa

Rok vydania: 2020 ISBN: 9771335415043 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 128 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách