🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Práce a mzdy 4-5/2020 - Povinnosti podnikateľov, Oslobodené príjmy, Zamestnávanie cudzincov

Verejná správa


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,34€
Zľava 50%
6,17€

PaM obsahuje aktuálne príspevky k novelám zákonov a ich zmenám od renomovaných odborníkov z daných jednotlivých oblastí. Príspevky sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. Pracovné a mzdové problémy rieši prostredníctvom príkladov, otázok a odpovedí
Mesačník reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a v jednotlivých rubrikách, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa sú vysvetlené všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť voči svojim zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním.
PaM je určený zamestnávateľom, podnikateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom, pracovníkom vo verejnej správe, školám, príspevkovým a neziskovým organizáciám.

Hlavné témy aktuálneho čísla Práce a Mzdy (PaM) 4-5/2020:
- Povinnosti podnikateľov po novom
- Oslobodené príjmy - rozšírenie
- Zamestnávanie cudzincov
- Podiel zaplatenej dane - poukazovanie zamestnancom
- Zmeny v dôchodkovom systéme
- Dovolenka po novele ZP
- Cestovné náhrady pri pracovnej ceste

Rozšírenie oslobodených príjmov
Od dane z príjmov je oslobodený nepeňažný príjem zamestnanca od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia a poskytovania vzdelávania za podmienky, že tieto vzdelávacie aktivity súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Príjmy v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca budú oslobodené od dane aj odvodov, ak je splnená podmienka trvania pracovného pomeru aspoň 24 mesiacov.

Zmeny v dôchodkovom systéme
Od 1. januára sa mení systém výpočtu minimálneho dôchodku, a to jeho naviazaním na priemernú mzdu. Pre dosiahnutie minimálneho dôchodku bude po novom potrebné splniť podmienku 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, kedy bude výška minimálneho dôchodku predstavovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov a v roku 2020 dosiahne 334,30 eur.

Autori: MUDr. Pavel Malovič, JUDr. Ján Kašiar, Ing. Tibor Trizuliak, Ing. Jana Bielená, Ing. Ján Mintál, Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD., Ing. Ivana Valterová JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová, JUDr. Jozef Jaško, Ing. Jarmila Strählová,Ing. Iveta Matlovičová

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 ISBN: 9771337060036 Rozmer: 205×295 mm Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách