📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Zákonník práce 2020 (s komentárom po novelách) - Zuzana Cingelová

Zákonník práce 2020 (s komentárom po novelách)

cestovné náhrady, pedagogickí pracovníci


🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
Zľava 7%
7,44€

Vydavateľstvo PORADACA prináša Zákonník práce po novele s komentárom na rok 2020.
Jednou z noviel Zákonníka práce je navýšeniu dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. To je v súčasnosti už platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie. Uvedenou zemnou sa predpokladajú najmä nasledovné dopady právnej úpravy:
- pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
- pozitívny vplyv na výchovu detí,
- pozitívny vplyv na cestovný ruch,
- pozitívny vplyv na bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa,
- pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.
- Tiež dochádza k zmene postupu určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok z dôvodu posilnenia záväzkov a zásad vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy Slovenskej republiky.

Zákonník práce 2020 obsahuje:
1. Zákonník práce s komentárom – účinnosť 19. 11. 2019, 1. 1. 2020 a 30. 7. 2020
2. Zákon o cestovných náhradách
3. Zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti
4. Zákon o omamných a psychotropných látkach
5. Zákon o pedagogických zamestnancoch

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 400 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách