🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Hra Aktívna matematika

Aktívna matematika

LiberaTerra (2020)

🍌 Odosielame o 8 dní.
30,00€
Zľava 7%
27,90€

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom. Tým sa zlepšujú kognitívne schopnosti detí, stúpa ich úspešnosť na hodinách matematiky a mení sa ich vzťah k učeniu a ku škole.
So samotným počítaním nemá väčšina detí problém, pretože posilňovaniu týchto zručností venujeme v škole veľa času a priestoru. Aktívna matematika zlepšuje schopnosť detí vnímať príbehy ukryté v matematických úlohách, vedieť ich matematicky vyjadriť a následne vypočítať. Zvyšuje sa tým úspešnosť riešení matematických úloh a najmä slovných úloh.
Aktívna matematika pomáha deťom prejsť postupne úrovňami poznávacieho procesu od predmetnej manipulácie cez zovšeobecňovanie až k abstrakcii.

Aktívna matematika je učebná pomôcka určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v predškolskej príprave a na individuálnu domácu prípravu, či individuálnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Učebná pomôcka sa skladá z hracej dosky, v ktorej sú pripravené zárezy na vkladanie hracích kartičiek. Dieťa má k dispozícii 170 hracích kartičiek rozdelených do skupiniek:

- čísla od 0 po 9,
- desiatky od 10 po 100,
- znaky počtových operácií, porovnávania a rovnosti,
- zelené, červené, modré a žlté hracie karty,
- karty s obrázkami zvieratiek: ryba, vtáčik, mačka,
- karty s obrázkami predmetov: kniha, kolobežka, lopta,
- karty s obrázkami prírodnín: mrkva, jablko, kvet,
- karty s obrázkami detí, dospelých, domu, lampy, psa, slnka, stromu, auta.

Vhodný spôsob práce s Aktívnou matematikou je vo dvojiciach alebo v malých skupinkách. Jeden z dvojice môže byť dospelý (učiteľ, rodič, supervízor), ale komunikáciu zvládnu aj deti samotné.

Súčasťou Aktívnej matematiky je online metodická príručka www.aktivnamatematika.sk, v ktorej nájde učiteľ, rodič alebo ktorýkoľvek dospelý metodiku, inšpirácie na aktivity a kratučké didaktických videá. Popis aktivít je zaradený aj do metodických príručiek k pracovným zošitom pre 1. a 2. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 190×274 mm Katalógové číslo: 8588007668017

Zaradené v kategóriách