📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Praktikum zo svetových dejín štátu a práva - Peter Vyšný, Monika Martišková

Praktikum zo svetových dejín štátu a práva


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
11,13€

Druhé vydanie Praktika zo svetových dejín štátu a práva je čiastočne prepracovanou a rozšírenou verziou jeho prvého vydania. Čiastočné prepracovanie a rozšírenie prvého vydania spočíva v odborných i štylistických úpravách niektorých častí textu prvého vydania, ako aj v doplnení nových výkladových schém určitých tém, nových prameňov, resp. ich častí, nových úloh i novej literatúry. Druhé vydanie Praktika je štruktúrované rovnako ako jeho prvé vydanie. Takisto ako v prvom vydaní Praktika sú aj v jeho druhom vydaní spracované iba vybrané témy svetových dejín štátu a práva a reprodukované iba vybrané pramenné texty, resp. ich časti. Táto skutočnosť vyplýva z mimoriadne veľkého rozsahu matérie svetových dejín štátu a práva, ale aj z toho, že oboznámiť sa s niektorými témami a prameňmi týchto dejín je pre študentov právnických fakúlt relatívne prínosnejšie, ako oboznámiť sa s niektorými inými témami a prameňmi. Rovnako ako o prvom vydaní Praktika, platí aj o jeho druhom vydaní, že nie je učebnicou, ale cvičebnicou, a preto odborné zaoberanie sa s jeho obsahom na seminároch predpokladá navštevovanie prednášok a súbežné štúdium učebnicovej i inej literatúry, ako aj priebežnú domácu prípravu študentov, usmerňovanú pedagógom.

- 2. čiastočne prepracované a rozšírené vydanie

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788056803684 Počet strán: 184 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách