📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa - Marián Fedor

Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa

Marián FedorOsveta (2019)

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,00€
Zľava 7%
7,44€

Lekár, Marián Fedor, vo svojej monografii predkladá poznatky, založené nielen na výskumných zisteniach, ale aj na skúsenostiach svojej pediatrickej praxe. Prezentuje tu výsledky výskumu o prevalencii jednotlivých foriem syndrómu CAN, teda fyzického a psychického týrania, zanedbávania a sexuálneho zneužívania na Slovensku. Vo svojej práci hľadá príčiny a sú vislosti medzi prejavmi syndrómu CAN a istými charakteristikami rodiny, najmä rodičov, ale aj školského prostredia. Výsledky vlastného dlhoročného výskumu konfrontuje s výstupmi dostupných domácich aj zahraničných výskumných štúdií. Svoje zistenie dopĺňa o odporúčania vedúce k eliminácii násilia páchaného na deťoch.

Monografia nesie výrazné črty textu, písaného autorom, ktorý tému spracoval odborne aj ľudsky na vysokej profesionálnej úrovni.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788080634841 Počet strán: 184 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách