🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť - Milada Caltíková,

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
Zľava 7%
11,86€

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí,
5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.

Zošit pre učiteľa
Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.
Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:
– riešenia úloh pre učiteľa;
– námety na riešenie;
– vysvetlenie zámeru úloh;
– vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
– inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

4. vydanie

Obsah:

Vstupný test 1
Vstupný test 2

1. KOMUNIKÁCIA
Jazyková komunikácia
Druhy komunikácie
Princípy efektívnej komunikácie
Prostriedky komunikácie
Práca s informáciami, práca s textom
Spracovanie informácií
Využitie informácií, učenie sa
Slohotvorný proces. Fázy tvorenia textu
Štýlotvorné činitele
Jazykový štýl
Slohové postupy a slohové útvary/žánre
Otestujte sa 1

2. BEŽNÁ KOMUNIKÁCIA
Hovorový štýl
Osobný rozhovor
Telefonický rozhovor
Čet/chat, diskusia na internete
Debata, diskusia, hádka, polemika
Rozprávanie príbehu
Vtip
Súkromný list, e-mail
Krátka správa/SMS
Oznámenie
Blahoželanie, pozdrav, kondolencia
Súkromný inzerát
Otestujte sa 2

3. GRAFICKÉ JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY
Písmo. Písmeno
Diakritické znamienka
Interpunkčné znamienka
Ortografi a/Pravopis
Typografi cké minimum
Otestujte sa 3

Školská písomná práca I

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081207204 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách