🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Obchodní závazkové vztahy

ASPI - Jazyk: CZ - 336 str. - ISBN: 978-80-7357-444-4 - Kniha

Stanislav PlívaASPI (2009)

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,70€

Základním účelem díla je podat ucelený výklad základů platné právní úpravy obchodních závazkových vztahů. Dílo by mělo sloužit jako učební pomůcka studentům právnických fakult, kteří se s touto problematikou seznamují poprvé, rovněž pracovníkům praxe k obnovení, utřídění a prohloubení znalostí v této oblasti.

Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje velmi rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplívá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí i pro závazkové vztahy obchodní.

Jazyk: český Rok vydania: 2009 ISBN: 9788073574444 Rozmer: 150×215 mm Počet strán: 339 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách