🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť - Milada Caltíková,

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,75€
Zľava 7%
11,86€

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.
5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.

Zošit pre učiteľa

Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:

– riešenia úloh pre učiteľa;
– námety na riešenie;
– vysvetlenie zámeru úloh;
– vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
– inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

Obsah:

3. Masmediálna komunikácia

Publicistický štýl. Znaky publicistického štýlu
Útvary publicistického štýlu
Z dejín masmédií
Výrazové prostriedky publicistického štýlu
Médiá
Fotografia
Titulok
Jednoduchá správa. Rozšírená správa. Noticka
Interview
Recenzia
Komentár
Editoriál
Glosa
Blog
Reportáž
Fejtón
Stĺpček
Reklama
Plagát
Pravda v médiách

Otestujte sa 3


4. Syntaktické jazykové prostriedky

Syntaktické jednotky. Vetný sklad
Vetný člen
Veta a výpoveď. Jednoduchá veta
Vety podľa členitosti
Slovosled
Zápor
Modifikácia vetnej stavby
Priraďovacie súvetie
Podraďovacie súvetie
Polovetná konštrukcia
Zložené súvetie

Otestujte sa 4

Školská písomná práca II

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081207235 Počet strán: 104 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách