🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Stredoveké nástenné maľby kostola svätého Jakuba staršieho v Želiezovciach - Krisztina Ilkó

Stredoveké nástenné maľby kostola svätého Jakuba staršieho v Želiezovciach


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,80€
Zľava 7%
12,83€

Kniha o želiezovských nástenných maľbách je výsledkom dlhodobej výskumnej práce Kristiny Ilkó. Stredoveká výzdoba vo forme, ktorú prezentovali jej objavitelia na konci 19.storočia bola po deštrukcii počas 2. svetovej vojny obnovená v 50. rokoch v rozsahu 3 obrazov. Odborná verejnosť a študenti dejín umenia, architektúry a výtvarných odborov poznali Želiezovce vďaka stredovekým maľbám, vytvárajúcim mozaiku na bohatej mape stredovekej fresky na území moderného Slovenska. Hlavným cieľom tejto knihy je poskytnúť vyčerpávajúci, ucelený obraz o nástenných maľbách Kostola sv. Jakuba v Želiezovciach. Podnetom na oživenie výskumu z umeleckohistorickej stránky bola prebiehajúca celková obnova kostola, vrámci ktorej sú reštaurované v minulosti odkryté fresky, ale zároveň aj novoobjavené netušené maľby. Moderná metodika zásahov vedie k novým objavom nielen pod novodobými omietkami, ale aj pod premaľbami prezentovaných malieb, deformujúcich ikonografický pohľad na maľby. Z gotického kostola sv. Jakuba bola počas 2. svetovej vojny zničená značná časť stredovekých stien lode. Z kostola sú známe tri obrazy: Spor o dušu zomrelého, Imago Pietatis v kombinácii s Veraikonom a dvaja svätci na južnej stene lode. Okrem toho boli objavené ďalšie maľby na severnej stene lode a v čase vydávania tejto knihy zreštaurovaná figurálna maľba v novoobjavenej sedílii na južnej stene lode.

Obsah

1. Úvod: Zomierajúci rytier a diabol
2. Stredoveké dejiny Želiezoviec a jeho kostola
1. Želiezovce a vzostup rodiny Becseiho
2. Budova kostola
3. Antický sarkofág
3. Objavenie a reštaurovanie nástenných malieb
1. Objavenie nástenných malieb, 1884
2. Reštaurovanie nástenných malieb, 19451954
3. Najnovšie reštaurovanie nástenných malieb, 20142017
4. Predstavenie nástenných maľbách
1. Osobitný súd Juraja Becseiho
2. Vir dolorum a Veraikon
3. Rad svätcov v lode
5. Ikonografia
1. Spor o dušu zomrelého Juraja Becseiho
1.1. Život a smrť v stredovekej mysli
1.2. Rôzne typy súdov o dušou
1.3. Scala Salutis
1.4. Smrť Juraja Becseiho
2. Vir dolorum a Veraikon
2.1. Vir dolorum
2.2. Eucharistický obraz a liturgia
2.3. Veraikon a zázračná krv Krista
3. Rad svätcov v lodi
3.1. Svätý Martin a svätý Leonard z Noblatu
8. Periodizácia a štýl nástenných obrazov
8.1. Štrnáste storočie
8. 2. Pätnáste storočie
9. Záver: Spása v Uhorskom kráľovstve Anjouovcov
10. Bibliografia
11. Index

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 175×245 mm ISBN: 9788097288815 Počet strán: 168 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách