📚 Horúce knižné zľavy

Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn


🍎 Vypredané
4,61€

 Přehledným způsobem, s rozlišením novelizovaného textu a dosavadní právní úpravy, se můžete v této příručce seznámit s úplným zněním obchodního zákoníku po přijatých novelách. Se základními změnami v právní úpravě vás seznámí úvodní odborný komentář. V této zatím nejrozsáhlejší novelizaci, dochází především ke změnám v první a druhé části obchodního zákoníku. Z obecných ustanovení se jedná zejména o právní úpravu sídla, podniku, obchodní firmy a obchodního rejstříku, doplňují se ustanovení o neoprávněném podnikání a obchodních listinách. V části pojednávající o obchodních společnostech a družstvu se mění převážná většina ustanovení. Pozornost zasluhují vklady do společností, nová úprava koncernového práva, změny u přeměn společností a jejich nové formy, zejména převod jmění na společníka, změny při zrušení společnosti s likvidací, úprava zakládání a vzniku společností, zvyšování či snižování základního kapitálu, možnost zastavení obchodního podílu, nabídka převzetí, ovládací smlouva, právní postavení orgánů společností, překážky výkonu funkce či nové požadavky na stanovy akciových společností.V závazkové části se změny dotýkají především obchodního zastoupení a smlouvy o prodeji podniku; nově se upravuje smlouva o nájmu podniku.

Jazyk: český Rozmer: 170×230 mm ISBN: 8024700042 Počet strán: 168 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách