Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Občiansky zákonník - Stručný komentár (Peter Vojčík) [SK] - Peter Vojčík,

Občiansky zákonník - Stručný komentár (Peter Vojčík) [SK]

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami...


🍌 Odosielame o 5 dní.
40,50€
Zľava 7%
37,67€

Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami vo forme lístkovnice. Pre spestrenie ponuky na trhu a možnosť zakúpiť si aj jednorazové aktuálne vydanie komentára ponúka knižné vydanie komentára Občianskeho zákonníka v znení účinnom k 1. januáru 2009. V publikácii boli použité aj pôvodné komentáre autorov z roku 1996, ktorých text je aktuálny aj v súčasnosti, resp. sa stručne doplnil či opravil v súvislosti so zmenami, ktoré v legislatíve od roku 1997 nastali. Od roku 1997 sa vykonávala aktualizácia všetkých textov a doplňovanie podľa zmien v legislatíve, a to so súhlasom autorov, resp. so súhlasom ich dedičov.
Vývoj legislatívy na úseku súkromného práva vrátane občianskeho práva je pomerne dynamický. Okrem nevyhnutných požiadaviek, ktoré nastoľuje prax, bolo a je potrebné priebežne dopĺňať či meniť platnú úpravu v súvislosti s implementáciou smerníc EÚ. To spôsobuje, že zásahy vykonané do platného znenia trebna komentovať. V komentári sa venuje pozornosť predovšetkým novým inštitútom a úpravám, ktoré je nevyhnutné rozobrať aj v širších súvislostiach, t.j. nielen z hľadiska Občianskeho zákonníka, ale aj v rámci iných noriem súkromného práva a noriem verejného práva. Právne predpisy prijímané v posledných rokoch sú zmiešanej povahy a obsahujú tak normy súkromného, ako aj verejného práva.
Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec. Upozorňuje aj na súvislosti s inými ustanoveniami zákona či s ustanoveniami iných vykonávacích, dopĺňajúcich alebo súvisiacich právnych predpisov. Komentár dopĺňa aktuálna judikatúra vrátane judikatúry z roku 2008.
Publikácia je vhodným doplnením odbornej knižnice širokej právnickej verejnosti, najmä sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov. Je vhodná aj pre študentov práva ako doplňujúca študijná literatúra

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788080782498 Počet strán: 1234 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách