🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

E-kniha Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - Jakub Halama

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (e-kniha)

Terra Sigillata aus Böhmen im Kontext vom europäischen Barbaricum

PDF EPUB MOBI Jakub HalamaKarolinum (2019)

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€
Zľava 10%
8,10€

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.

Jazyk: český Rok vydania: 2019 Rozmer: 978-80-246-3228-5

Zaradené v kategóriách