🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Kniha Látkové bilancie chemických procesov (Štefan Gužela) - Štefan Gužela

Látkové bilancie chemických procesov (Štefan Gužela)

Štefan GuželaSTU (2008)

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,84€
Zľava 7%
9,15€

Typickou úlohou strojného inžiniera pohybujúceho sa v oblasti medzi klasickým strojným inžinierstvom a chémiou je konštruovať výrobné zariadenia (stroje a aparáty) chemického, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu na zadané procesné podmienky, ktoré zadal chemický inžinier. Pri návrhu a prevádzke týchto zariadení sa uplatňujú bilancie, resp. bilančné výpočty. V etape projektovej prípravy investičného zámeru poskytujú prvotné podklady návrhu výrobného zariadenia. Počas samotnej prevádzky sú neodmysliteľnou zložkou každého technického výpočtu, t. j. akejkoľvek kvantifikácie (čiže priradenia číselných hodnôt fyzikálnym veličinám) technického problému. Z bilančných výpočtov sa vychádza aj pri teoretickom opise procesov...

V tejto učebnici sú uvedené určité všeobecné odporúčania pre voľbu postupu výpočtu, ktoré však nesmieme chápať ako jediné správne postupy z mnohých možných spôsobov riešenia bilancií. Odporúčané postupy však svojou názornosťou vo veľkej miere pomáhajú rýchlejšej orientácii v problematike...


Štefan Gužela

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 205×291 mm ISBN: 9788022729611 Počet strán: 224 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách