🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl – pracovný zošit - Zuzana Hirschnerová

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl – pracovný zošit


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
Zľava 7%
5,63€

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020.

Didaktická koncepcia

 • Pracovný zošit slovenského jazyka pre 2. ročník predstavuje ucelený systém didaktického spracovania jazykovej a slohovej zložky učiva zo slovenského jazyka a literatúry.
 • Pracovný zošit tvorí vzhľadom a usporiadaním dokonalý súlad s učebnicou.
 • Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním naň nadväzujú pracovné zošity Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník ZŠ.
 • Grafické a výtvarné spracovanie je primerané veku, perhľadné a doplnené inovatívnymi prvkami. Fotografie a ilustrácie podporujú plnenie edukačných cieľov.
 • Pracovný zošit rešpektuje a rozvíja medzizložkové a medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.
 • Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Ponúkajú rôznorodú typológiu a variabilitu a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva.
 • Prostredníctvom úloh a cvičení si žiaci rozvíjajú kritické a tvorivé myslenie, jazykové, komunikačné a grafomotorické kompetencie.
 • Obsah podporuje rozvoj vyšších kognitívnych funkcií a rešpektuje rôzne učebné štýly žiakov. Zamedzuje navodeniu stereotypov a predsudkov v myslení a činnosti žiakov.Motivačný aspekt učenia sa žiakov je podporený sprievodnou postavičkou.
 • Ponúkaný súbor úloh rozvíja zdravé sebavedomie žiakov s využitím prvkov sebahodnotenia.

Komplexná podpora
 • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.
 • Súčasťou súboru je učebnica, pracovný zošit a metodická príručka.
 • Učebnica koncepčne nadväzuje na obsah učebnice Slovenského jazyka pre 2. ročník.
 • Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník vysvetľuje autorskú koncepciu učebnice a pracovného zošita.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461859 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách