Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Poradca 10/2019 -  Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Nový zákon s komentárom -

Poradca 10/2019 - Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Nový zákon s komentárom

Stavebné konanie, Cestná doprava, Audítor


🍌 Odosielame o 7 dní.
4,80€
Zľava 7%
4,46€

Vydavateľstvo PORADCA prináša v tomto čísle komentár k novému právnemu predpisu, nakoľko predchádzajúci zákon sa nedostal do širšieho spoločenského povedomia, čo je jedna z príčin jeho nedostatočného využívania zo strany whistleblowerov. S príchodom nového zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti do našej legislatívy od 1. marca 2019 dochádza k úprave definície oznámenia, ktorej súčasťou už nie je kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti. Závažná protispoločenská činnosť sa rozširuje o trestné činy právnických osôb. Dochádza k úprave poskytnutia ochrany v rámci trestného konania prokurátorom tak, že pri neposkytnutí ochrany sa oznamovateľ bude môcť obrátiť sám alebo prostredníctvom novozriadeného úradu na nadriadeného prokurátora ako na druhú inštanciu.
Novinkou je v zákone zavedenie administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Obsah:
- Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – nový zákon s komentárom
- Pomoc v hmotnej núdzi – zmeny
- Neprimeranú obchodné podmienky – nová právna úprava
- Zmeny v zákone o cestnej doprave
- Podávanie sťažností podľa platnej legislatívy
- Služby zamestnanosti – novela zákona
- Štátny fond rozvoja bývania - zmeny
- Územné plánovanie a stavebný poriadok
- Rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 296 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách