Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2019 -

Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2019

Epos (2019)

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2019

Vydavateľstvo Epos každý rok vydáva príručku obsahujúcu opatrenia (a ďalšie predpisy) upravujúce účtovanie neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, medzi ktoré patria občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti) v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva, a to v znení platnom pre príslušný rok. Aj v roku 2018 boli základné účtovné opatrenia pre jednoduché i podvojné účtovníctvo neziskových organizácií novelizované. Zmenil sa aj zákon o účtovníctve.

Do príručky tentoraz nezaradili zákon o dani z príjmov, pretože v priebehu roka sa opakovane mení (v roku 2018 deväťkrát, v januári aj februári roka 2019 trikrát). Úplné znenia štyroch všeobecne záväzných opatrení upravujúcich účtovanie neziskových organizácií v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva spolu s opatrením upravujúcim prechod z JÚ do PÚ a naopak zaradili do prvej (Podvojné účtovníctvo), resp. druhej (Jednoduché účtovníctvo) časti publikácie.

V tretej časti publikácie zverejňuje vydavateľstvo Epos zákon o účtovníctve v úplnom znení s dôvodovou správou, vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, nové oznámenie o vzoroch tlačív vydaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, usmernenie o určení dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb. Vzhľadom na to, že za každým novelizovaným ustanovením zákona o dani z príjmov je v rámiku uvedené pôvodné znenie, možno túto publikáciu použiť aj pri účtovnej závierke za rok 2018.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788056202517 Počet strán: 184 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách